Paříž a zámek VersaillesKouzlo města nad Seinou sílí již více než dva tisíce let a již více než dva tisíce let přidávají králové, císaři a prezidenti Francie, klenoty do kulturní pokladnice, jakou Paříž bezesporu je. Pojeďte s námi poznat tuto metropoli - římské posádkové město, město universitní, sídlo středověkých panovníků, město revoluce, císařství a republiky, město módy a elegance, klenotnice kultury a umění, ale také město Villonovo, Hugovo, Verlainovo, Šímovo, Kubínovo. Poznejte s námi Paříž, za jejíž krásou jezdí miliony turistů z celého světa. V prosincovém termínu program přizpůsoben vánoční atmosféře města.

Stravování: snídaně

Snídaně formou studeného bufetu.

Doprava: autokarem

Nástupní s svozová místa v ČR zdarma Praha, Plzeň, Brno, Holice (Chrudim), Hradec Králové, Litomyšl, Poděbrady, Pardubice, Svitavy, Vysoké Mýto.

Ubytování: hotel ***

Ubytování je zajištěno v centru Paříže ve čtvrti Montmartre nebo Montparnasse, v hotelu*** ve 2lůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Možnost ubytování 3. osoby na přistýlce bez slevy.

Program zájezdu

1. den: Odjezd z ČR v odpoledních hodinách.
2. den: Ráno příjezd do Paříže. Prohlídka města v samém historickém jádru Paříže na ostrově Ile de la Cité - katedrála Notre Dame - 800 let stará gotická katedrála, Prefektura, Justiční palác, dále mj. shlédneme Pařížskou radnici, centrum Pompidou, Les Halles, Královský palác a Louvre, čtvrť Opera s chrámem Madeleine. V podvečerních hodinách odjezd na ubytování do hotelu. Večer individuální volno ve městě.
3. den: Snídaně. Dnešní den bude věnován prohlídce nejznámějšího symbolu francouzské renesanční architektury a královské moci Versailles , královské rezidenci Ludvíka XIV. Symbol velikosti krále a vzor snad pro každého „zámeckého architekta“ Evropy – to jsou Versailles. Když se Ludvík XIV. (1638–1715) rozhodl, že přestaví malý lovecký zámeček svého otce ve Versailles 20 km západně od Paříže na nádherný palác, bylo králi Slunce právě 23 let. Od roku 1661 se Versailles staly rezidencí a sídlem vlády a absolutním mocenským centrem. Poté odjedeme na náměstí La Défense - moderní čtvrť třetího tisíciletí. Večerní Montmartre s krásnou bazilikou Sacré-Coeur, náměstí Pigalle, Moulin Rouge. Návrat na ubytování a individuální volno v Paříži.
4. den: Snídaně. Celodenní prohlídka dalších pamětihodností města s průvodcem. Invalidovna, nejznámější monument města Eiffelova věž, navržená architektem Gustavem Eiffelem na počest 100. výročí Velké francouzské revoluce a Světové výstavy v roce 1889, náměstí Trocadero, Vítězný oblouk - 50 m vysoký Arc de Triomphe byl vystavěn na příkaz Napoleona, třída Champs Elysées, nábřeží Bukinistů… Podvečerní fakultativní projížďka lodí po Seině s neobvyklým pohledem na pařížské památky. Odjezd do ČR.
5. den: Příjezd do ČR v dopoledních hodinách.

duben 2020

09.04. - 13.04.20 čtvrtek - pondělí
snídaně autokarem (Praha)
6 290 Kč
cena za 5 dní (2 noci)

květen 2020

06.05. - 10.05.20 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
6 290 Kč
cena za 5 dní (2 noci)

červen 2020

03.06. - 07.06.20 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
6 490 Kč
cena za 5 dní (2 noci)

srpen 2020

19.08. - 23.08.20 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
6 290 Kč
cena za 5 dní (2 noci)

září 2020

24.09. - 28.09.20 čtvrtek - pondělí
snídaně autokarem (Praha)
6 290 Kč
cena za 5 dní (2 noci)

prosinec 2020

02.12. - 06.12.20 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
6 290 Kč
cena za 5 dní (2 noci)

Cena zahrnuje

  • 2 ubytování
  • 2 snídaně
  • dopravu luxusním autokarem
  • služby českého průvodce
  • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

  • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 12500 Kč) (příplatek: 230 Kč)
  • jednolůžkový pokoj (příplatek: 2100 Kč)
  • Svoz Frýdek Místek, Hranice, Nový Jičín, Ostrava (příplatek: 500 Kč)
  • Svoz Olomouc (příplatek: 250 Kč)
  • vstupy, místní dopravu, fakultativní služby, pobytové taxy cca 100 EUR