PetrohradPetrohrad – Puškin - Petrodvorce - Manor Bogoslovka

Něvský Prospekt - Zimní palác - Ermitáž - Kateřinský palác - Jantarová komnata - Petrodvorce - Manor Bogoslovka - otevírání mostů na Něvě - Petropavlovská pevnost - křižník Aurora

zajištění elektronických víz do Ruska cca 500 Kč. O potřebných formalitách ohledně vyřízení víza budeme včas informovat

Ubytování: hotel ***

Ubytování je zajištěno v centru Petrohradu v hotelu *** ve dvoulůžkových pokojích s vlastním příslušenstvím. Na vyžádání možno zajistit ubytování 3.osoby na přistýlce bez slevy.

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy a Vídně (dle výběru) do Petrohradu , transfer na ubytování.
2. den: Dopoledne okružní jízda k seznámení s Petrohradem – Něvský prospekt, Kazaňská katedrála, Palácové náměstí se Zimním palácem, Katedrála sv. Izáka, Vasiljevskij ostrov, Martovo pole a na závěr zastávka u jednoho z nejkrásnějších klášterů Smolnyj. Odpoledne návštěva jednoho z nejslavnějších světových muzeí, Ermitáže. Rozsáhlé sbírky se nacházejí v pěti historických budovách, z nichž nejvýznamnější je bývalé sídlo ruských carů Zimní palác. Vedle rozsáhlých sbírek ze starého Egypta, Orientu i antického Řecka můžete obdivovat i bohatou obrazárnu, ve které nechybí ani díla Leonarda da Vinci, Raphaela nebo sbírka francouzských impresionistů. Po prohlídce procházka centrem Petrohradu ke kostelu Spasitele na krvi s nádhernými barevnými kopulemi, podél kanálů protínajících město a po nejvýznamnější třídě města, Něvském prospektu. Návrat do hotelu.
3. den: Po snídani odjezd do městečka Puškin u Petrohradu, původním jménem Carskoje Selo, jehož parky a paláce nechaly zbudovat Alžběta a Kateřina Veliká. Prohlédneme si jedinečný palác Kateřiny Veliké - mistrovské barokní dílo, které bylo nedávno kompletně rekonstruováno do původní podoby včetně světoznámé Jantarové komnaty. Po návratu do Petrohradu návštěva katedrály sv. Izáka a podvečerní projížďka lodí po kanálech i po řece Něvě. Večer návrat do hotelu.
4. den: Po snídani se vydáme k prohlídce grandiózního paláce a parku Petrodvorce, letní rezidence Petra Velikého, jejímž srdcem je Velká kaskádová vodní třída. V parku na útesu nad Finským zálivem se nachází nejimpozantnější soustava vodotrysků na světě, kterými tryská 30.000 litrů vody za sekundu. Často bývá srovnávána s fontánami ve Versailles, které ale podle řady návštěvníků zdaleka předčí. K návštěvě Petrodvorců ale neodmyslitelně patří také návštěva paláců, které dokumentují bohatství a okázalost ruských císařů. Uvidíme interiéry bohatě zdobené zlatem, mramorem a zrcadly. Po prohlídce odjezd do Něvského lesního parku k jedné z nejzajímavějších dřevěných staveb ruské architektury, komplexu Manor Bogoslovka s unikátním dřevěným kostelem s typickými cibulovitými věžemi. Večer návrat do hotelu. V nočních hodinách vyrazíme k řece Něvě na otevírání mostů, které patří k nejzajímavějším atrakcím města.
5. den: Snídaně. Návštěva Petropavlovské pevnosti vystavěné na prvním osídleném ostrově města. Součástí pevnosti je řada muzeí dokumentujících historii Petrohradu i katedrála sv. Petra a Pavla, nejvyšší budova ve městě, s hrobkami ruských císařů včetně Patra Velikého. Možnost návštěvy kazemat, muzea miniatur, muzea mučení či procházek rozsáhlým areálem pevnosti. Po prohlídce zastávka u řeky Něvy, kde po generální opravě opět kotví slavný křižník Aurora. Tuto atrakci si zvenku prohlédneme a vyfotíme a poté se navrátíme do centra města. Odpoledne individuální volno k rozloučení s Petrohradem, nákupům apod. Možnost návštěvy nejkrásnějšího chrámu Spasitele na krvi vyzdobeného mozaikami, parku s rodným domem Petra I., Ruského muzea apod.
6. den: Snídaně. Ráno transfer na letiště, odlet zpět do Prahy a do Vídně.

červenec 2020

21.07. - 26.07.20 úterý - neděle
snídaně letecky (Praha)
24 990 Kč
cena za 6 dní (5 nocí)

Cena zahrnuje

 • 5 ubytování
 • 5 snídaní
 • leteckou přepravu dle výběru Praha nebo Vídeň/Petrohrad a zpět
 • letištní taxy a poplatky
 • transfer do/z hotelu
 • dopravu autokarem dle programu
 • projížďku lodí po kanálech a řece Něvě
 • služby českého průvodce
 • místního průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

 • vstupy, pobytové taxy, místní dopravu, fakultativní služby cca 90 EUR
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 12500 Kč (příplatek: 250 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu max.plnění 25000 Kč (příplatek: 640 Kč)
 • zajištění elektronických víz do Ruska (příplatek: 500 Kč)
 • jednolůžkový pokoj (příplatek: 7500 Kč)