Tibetem do NepáluUskutečněte neopakovatelnou 24hodinovou jízdu nejvýše položenou železnicí světa a vyjeďte až na náhorní planinu tzv. vnějšího Tibetu, do Lhasy. Zde nás ohromí bývalé sídlo dalajlamy Potála a v dalších význačných chrámech a klášterech v okolí nasajeme tibetskou duchovní atmosféru. Pronajatým mikrobusem budeme pokračovat dál do centrálního Tibetu, uvidíme život obyčejných Tibeťanů, mnichů v klášterech či kočovných pastevců. S odbočkou do základního tábora nejvyšší hory světa – Mt. Everestu – překročíme několik průsmyků ve výšce kolem 5000 m a pokocháme se nezapomenutelnými výhledy na himálajské velikány. Putování završíme sjezdem do zeleného Káthmándského údolí, kde se seznámíme s jeho starými paláci, stúpami a chrámy.
Poznámka:

Zájezd lze prodloužit individuálním programem v Bhútánu  – více informací v kanceláři.
Upozornění:

Upozorňujeme na zvýšenou náročnost zájezdu z důvodu několikadenního pobytu ve vysoké nadmořské výšce – více podrobností naleznete v záložce "Praktické".
Velikost skupiny:

6–16 účastníků
China Tip:

Italský horolezec Reinhold Messner věří, že yetti existuje. V průběhu 12 let zorganizoval v Tibetu a Nepálu přes dvacet výprav, které popsal ve své knize Yetti, legenda a skutečnost. Messner našel zvíře, kterému se říká sněžný medvěd a odpovídá představám místních lidí o yettim. Yetti prý má v mládí načervenalou srst, která později tmavne a dostává šedivou barvu. Dožívá se prý 20 až 30 let, živí se ovcemi a přesně podle legendy je citlivý na hluk. Myslíte, že na něj v základním táboře Everestu narazíme?
Víza:

Od 18. 10. 2019 došlo k zásadní změně v zajišťování čínských víz, kdy je nutná osobní návštěva vízového centra  v Praze  každým žadatelem o čínské vízum kvůli pořizování otisků prstů .
Do Tibetu je speciální režim cestování a s tím také související jiný režim víz, kdy se udělují  čínská víza skupinová . V tomto případě nejsou vlepována individuální víza do pasu, ale všichni spolucestující ve skupině jsou uvedeni na jednom oficiálním dokumentu.  Z tohoto důvodu je nutná osobní návštěva celé skupiny daného zájezdu dohromady v jeden den a čas. Konkrétní termín návštěvy vám ale budeme schopni sdělit, až obdržíme zvací dopis z tibetského úřadu, což se děje cca 14–10 dnů před odletem . Na vízovém centru bude v daný den přítomen také náš pracovník, který bude celou skupinu organizovat. Dříve o vízum není možné žádat, vízové centrum žádosti bez zvacího dopisu nepřijme. Bez osobní návštěvy s celou skupinou není možné se daného zájezdu zúčastnit, protože vám nebude uděleno čínské vízum.
Pro zajištění víza je nutné vyplnit obsáhlou žádost o vízum s různými osobními informacemi a naskenovat fotografii dle požadavků čínské ambasády. Celá žádost se vyplňuje on-line přes webové stránky na počítači a je v angličtině.
Klienti před zájezdem obdrží podrobné instrukce, jak žádost vyplnit, spolu s potřebnými informacemi k cestě. 
Za čínské vízum se platí v hotovosti nebo kartou při podání žádosti, a to částka 2700 Kč/os. Vyzvednutí pasů s udělenými vízy zajistí naše CK. 
Od otisků prstů a návštěvy vízového centra jsou osvobozeny děti do 14 let a osoby nad 70 let věku a dále ti, jimž byly na tomtéž vízovém centru nebo na čínské ambasádě sejmuty otisky prstů v uplynulých 5 letech a kteří cestují na stejný pas. Tato část klientů by jen dodala vyplněnou žádost o vízum do CK. 
Doporučujeme pročíst podrobnější informace o celém postupu zajištění čínského víza, které najdete zde: Čínské vízum .
Náročnost:

Zájezd je náročný pro nadmořskou výšku, která se pohybuje okolo 5000 m a více! Není nutná žádná extrémní fyzická zdatnost, spíš momentální dobrý zdravotní stav a schopnost aklimatizace.

Stravování: vlastní

bez stravování

Program zájezdu

1. den: Praha – Peking – Xining (Si-ning): přílet do Pekingu a následný přelet do Xiningu.
3. den: Xining – Lhasa : celodenní výlet ke klášteru Kumbum ; noční a denní přejezd vlakem přes Tibetskou náhorní plošinu (nejvyšší bod cesty 5072 m, délka jízdy 22 h) – příjezd do Lhasy 4. den odpoledne; aklimatizační procházka starým městem .
5. den: Lhasa : monumentální bývalé sídlo dalajlamů Potála s poutním okruhem; jeden z největších klášterů tzv. sekty žlutých čepic – klášter Däpung , poutní okruh Barkhor.
6. den: Lhasa : půldenní výlet do kláštera Gandän ležícího v nádherné scenérii přírodního amfiteátru vysoko nad údolím řeky Kjičchu (4300 m n.m.); bývalé letní sídlo dalajlamů Norbulinka .
7. den: Lhasa – Nam Co – Damxung: výlet k největšímu tibetskému jezeru Nam nacházejícímu se v 4700 m n.m. a obklopenému hřebenem sedmitisícových vrcholů – odpolední procházka po březích jezera ; nocleh v městečku Damxung.
8. den: Damxung – Lhasa : druhý den odpoledne návrat do Lhasy; dokončení prohlídky hl. města – nejposvátnější tibetský chrám Džokhang a případné další památky; individuální procházky starým městem a možnost nákupu suvenýrů.
9. den: Údolí Jarlung – celodenní výlet do kolébky tibetské kultury a státnosti: sídlo prvních tibetských králů hrad Jumbulagang, nejstarší tibetský klášter Samje; nocleh v ubytovně u kláštera.
10. den: Klášter Samje – Gjance: celodenní přejezd mikrobusem kolem posvátného jezera Jamdok – přes téměř pětitisícový průsmyk s nádherným výhledem na 7200 m vysokou horu Nanťingaca.
11. den: Gjance – Žikace : klášter Palkhor-čchöde s jednou z největších stúp v Asii Kumbum , nad starým tibetským městem tyčící se pevnost Gjance ; odpoledne přesun do Žikace – poutní okruh kolem kláštera k monumentální pevnosti, rozsáhlé staré tibetské město .
12. den: Žikace – Sakja: jeden z nejvýstavnějších tibetských klášterů a sídlo pančenlamů Tašilhünpo ; přejezd do městečka Sakja.
13. den: Sakja – Šäkar: bývalé hl. m. Tibetu se stejnojmenným klášterem, vystavěným v tradiční, Mongoly ovlivněné architektuře ; odpoledne přejezd do Šäkaru.
14. den: Šäkar – Mt. Everest : odbočka z hlavního směru k nejvyšší hoře světa 8850 m vysoké Matce hor ; přejezd přes 5200 m vysoký průsmyk Pangla s nejkrásnějším výhledem na himálajský hřeben ; Rongphu – nocleh v ubytovně u nejvýše položeného kláštera na světě .
15. den: Rongphu – hranice Tibetu: probuzení pod Everestem ; celodenní přejezd směrem na tibetsko-nepálské hranice s výhledem na další osmitisícové vrcholy , zejména nejnižší osmitisícovku Šišapangma .
16. den: Hranice – Káthmándú : celodenní přesun přes hranice a dále hlubokým lesnatým údolím ; dle času dojezdu (pozdě večer) do Káthmándú – obchodní čtvrť Thamel.
17. den:
18. den: Káthmándú – Praha: dopoledne fakultativně možnost letu k Everestu; tzv. opičí chrám se stúpou Svajambhunáth s výhledem na celé údolí; odpoledne či večer odlet, přílet domů 19. den.

11.10. - 29.10.21 pondělí - pátek
vlastní letecky (Praha)
84 800 Kč
cena za 19 dní (18 nocí)

Cena zahrnuje

  • letenka Praha–Peking / Káthmándú–Praha
  • 1x přelet Peking–Xining
  • 1x lehátkový vlak II. třídy (22 h)
  • pronajatý mikrobus a MHD
  • 11x hotel ** + 2x hotel
  • 2x dvou a vícelůžková ubytovna se spol. soc. zař
  • český odborný průvodce China Tours (v Tibetu i místní průvodce)

Cena nezahrnuje

  • nepálské vízum – 30 USD (platí se při vstupu)
  • jednolůžkový pokoj (jen v hotelech) – 5840 Kč