Pohodový týden - Gruzie - proslulá Svanetie obklopená KavkazemZveme vás na pohodový týden do jednoho z nejodlehlejších a nejkrásnějších koutů na světě, do malebné a zároveň drsné a tajemné Svanetie ukryté pod mohutnými štíty Velkého Kavkazu. Po dlouhá staletí byla země Svanů nepřístupná a jen ti nejodvážnější cestovatelé tam pronikali s velkou námahou a nesmírnými obtížemi. Od okamžiku, kdy byla přivedena sjízdná cesta a kdy se začaly budovat moderní hotely, se nám otevírá možnost poodhalit život a svět těchto záhadných obyvatel žijících dosud v kamenných domech chráněných mohutnými obrannými věžemi, které stále jako varovný prst dávají nepřátelům najevo bdělost a milým hostům svou pohostinnost. Roku 1996 byla architektura středověkých vesnic ve Svanetii zařazena na seznam světového dědictví UNESCO a díky úchvatným horským scenériím a turistickým možnostem se kraj nazývá "kavkazské Švýcarsko". Provází M. Mitáš.

Stravování: polopenze

polopenze

Ubytování: hotel

5x ubytování v ***hotelu v Mestii, 3x ubytování v hotelu v Tbilisi

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Gruzie odpoledne. Ubytování v noci v Tbilisi.
2. den: dopolední prohlídka TBILISI. Nejprve si vyšlápneme k pevnosti NARIKALA s výhledem na staré město. Poté se přesuneme ke katedrále SIONI a ke kostelům METECHI a ANČISCHATI. Pak se projdeme po klikatých uličkách na nábřeží řeky MTKVARY. Odpoledne odjezd z města a přejezd na nocleh do KUTAISI. Večer se projdeme po městě a pokocháme se nasvícenou katedrálou BAGRATI.
3. den: v dopoledních hodinách přijedeme do vysokohorského letoviska ve městě MESTIA. Po ubytování v hotelu vyrazíme na odpolední procházku. Přejedeme do vesničky ČVIBIANI se středověkými věžemi a kamennými domy, odkud se vydáme na půldenní túru přes vesnici ŽAMUŠI a hřeben Kakhuri (1 910 m) zpět do Mestie.
4. den: lanovkou se přiblížíme na hřeben ZURULDI (2 348 m). Pohodová túra po hřebeni na vrchol MENTAŠI (2 473 m) nebo delší túra do sedla UGHVIRI (1 923 m).
5. den: vyrazíme na výlet terénními auty do UŠGULI, které je jedním z nejkrásnějších městeček ležících ve Svanetii. UŠGULI je nejvýše osídlené místo v Gruzii, které dosahuje nadmořské výšky 2 100 m. Po procházce UŠGULI, které je vyzdobené asi 20 obrannými věžemi, se se zájemci vyšplháme na kopec LAMARA (2 989 m), ze kterého se nám naskytne výhled na celé údolí, na Svanský hřeben a především na masiv ŠCHARY (5 203 m), který je nejvyšší horou Gruzie.
6. den: celodenní túra z MESTIE k jezerům Koruldi, kdy po prudším nástupu k vyhlídce nad Mestii už pozvolně vystoupáme alpínskými loukami s volně se pasoucím dobytkem a s úchvatnými výhledy nejen na masiv UŠBY (4 700 m), ale až k samotným jezerům (2 740 m). Návrat stejnou cestou, možnost zkrácení túry (16 km).
7. den: celodenní túra z MESTIE k ledovci ČAALAD. V ranních hodinách vyrazíme z Mestie, přejdeme řeku MESTIAČALAI a kolem letiště budeme pokračovat podél řeky Čaalad směrem na sever ke skalnatému masivu DALALACHYRA (3 430 m). Po 3-4 hod. se dostaneme k pramenu řeky ČAALAD. Stejnou cestou zpět (17 km).
8. den: opustíme MESTII a vyrazíme do TBILISI. Společná večeře, po krátkém noclehu odjezd na letiště, odlet do ČR.
9. den: přílet do Prahy.

13.06. - 21.06.22 pondělí - úterý
polopenze letecky (Praha)
39 490 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Tbilisi vč. let. tax a poplatků v max. výši 7 500 Kč, veškerá doprava pronajatým autokarem a hromadná doprava dle programu, 5x ubytování v?***hotelu v?Mestii, 2-3x ubytování v hotelu v Tbilisi (dle letového řádu), 7x polopenze, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 5 900 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 675 Kč, do 80 000 Kč za 1 275 Kč