Kypr - ostrov dvou tváří - řecká i turecká částTento zájezd Vás zavede na malebný z historického hlediska velice zajímavý ostrov Kypr. Připravili jsme pro Vás velice podrobný zájezd za památkami, kulturou a přírodou tohoto pěkného ostrova s návštěvou obou částí řecké i turecké.

Stravování: polopenze

polopenze.

Ubytování: hotel

ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím).

Program zájezdu

1. den: přílet na Kypr, transfer do hotelu, ubytování.
2. den: hrad KOLOSSI - postavený ve 13. století za vlády rytířů sv. Jana. Přejezd do starověkého KOURIONU - prohlídka nejkrásněji položeného kyperského antického naleziště z pozdně římských dob (historický areál s divadlem, stadionem, bazilikou a svatyní boha Apolóna). Zastávka s možností koupání na nejkrásnější a nejbájnější pláži na Kypru - PETRA TOU ROMIOU, kde se dle pověsti zrodila z mořské pěny Afrodita, bohyně lásky a krásy. PAFOS - rozsáhlý archeologický park, zařazený díky svým historickým památkám na seznam světového dědictví UNESCO (slavné mozaiky, Odeon, pevnost Saranta Kolones, kostelík Agia Kyriaki a sloup sv. Pavla, Hrobky králů).
3. den: hlavní město - NIKÓSIE - poslední rozdělené město na světě. Prohlídka Kyperského muzea (nejlepší sbírka archeologických nálezů z Kypru), Benátské hradby, Famagustská brána, Arcibiskupský palác. Pěší přechod přes hranici do turecké části Nikósie s památkami na tureckou nadvládu - orientální Büyük Han (Velký hostinec), zajímavá mešita Selimiye, která vznikla přebudováním katedrály, městské tržiště.
4. den: výlet na tureckou stranu ostrova. FAMAGUSTA - návštěva "města duchů". Prohlídka Citadely, kam William Shakespeare situoval své drama Othello, Benátské hradby, skvostná mešita Laly Mustafa Pashi, postavená podle katedrály v Remeši. Zastávka u čtvrti Varosia, připomínající rozdělení Kypru roku 1974. Starověká Salamis působivé antické královské město (římské divadlo, lázně, amfiteátr, mozaiky). Klášter Sv. Barnabáše - nyní slouží jako archeologické muzeum.
5. den: výlet na nejzajímavější místa ostrova do severní turecké části Kypru. SV. HILARION - romanticky situovaný pohádkový hrad, který inspiroval Walta Disneye v pohádce Sněhurka a sedm trpaslíků. KYRENIE - prohlídka malebného přístavu a hradu, kde hlavní atrakcí je nejstarší dřevěný vrak lodi. Zastávka v Bellapais - překrásný augustinský klášter, pověstný "Strom zahálky".
6. den: celodenní výlet romantickou krajinou do pohoří TROODOS. Zastávka v malebné vesničce Lania, proslavené výrobou tradičního kyperského vína Commandaria. Klášter Kykkos - prohlídka nejbohatšího a neslavnějšího z kyperských klášterů. Přejezd na horu Throni - překrásný výhled do okolí, moderní křížová cesta, socha a hrob prezidenta Makaria III. Návštěva vesničky Pedoulas s kostelem archanděla Michaela, který je díky překrásným freskám zapsán na seznamu UNESCO.
7. den: volný den, možnost koupání.
8. den: LARNAKA - prohlídka kostela svatého Lazara, přímořská promenáda. Mešita Hala Sultan Tekke - jedno z nejdůležitějších islámských poutních míst na Kypru, nacházející se na břehu solného jezera v datlovém a cypřišovém háji. CHOIROKOITIA - návštěva fascinujícího neolitického osídlení, které je zapsané na seznamu UNESCO. Vesnička Lefkara, proslulá výrobou nádherných krajek. Večeře, nocleh dle času letu.
9. den: přílet do Prahy.

23.09. - 01.10.22 pátek - sobota
polopenze letecky (Praha)
27 990 Kč
cena za 9 dní (8 nocí)

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka na Kypr vč. let tax a poplatků cca 12 000 Kč, doprava autobusem či mikrobusem na výlety, 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s příslušenstvím), 7x polopenze, vedoucí zájezdu

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 2 600 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 495 Kč