Vietnam - pohoda v severním Vietnamu - Dračí zátoka s výletyTento zájezd vás zavede mezi jednoznačně nejzajímavější partie severního Vietnamu. Nejdříve po příletu do Vietnamu začneme prohlídkou hlavního města Hanoje, kde strávíme 3 dny a budeme zde obdivovat katedrálu, pagody či kouzelné jezero Hoan Kiem v samém centru města. Báječný den vždy zakončíme večeří v hotelu či v místní restauraci. Po přejezdu do zátoky Ha Long, která v překladu znamená "zátoka, kde drak vstoupil do vody", budeme mít možnost seznámit se s krajem, který je pod záštitou UNESCA. Poznáme tento překrásný kousek země na severu Vietnamu velmi podrobně, a to z paluby lodě i z procházek po ostrově Cat Ba, kde budeme ubytováni po dobu 5 dnů v hotelu. Poslední část zájezdu strávíme v bývalém hlavním městě, v jedinečném místě Ninh Binh blízko Červené řeky. Fantastická krasová scenérie zakončí naše putování po severním Vietnamu. Celkem budeme ubytováni 11 nocí - 3 noci v ***hotelu v centru Hanoje, jeden nocleh na lodi, 4 noci v hotelu na ostrově Cat Ba a poslední 3 noci v pěkném penzionu v Ninh Binh. Samozřejmostí je po celou dobu pobytu polopenze a 2x během výletu budeme mít i oběd.

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR.
2. den: přílet do HANOJE, transfer na ubytování, dle letového řádu případně ještě krátká prohlídka Hanoje, večeře, nocleh.
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:
7. den:
8. den:
9. den:
10. den:
11. den: po snídani navštívíme jedno z nejzajímavějších míst v oblasti - HOA LU, které bylo v letech 968-1009 hlavním městem Vietnamu. Postupně si prohlédneme pagodu BICH DONG, která je významným poutním místem Vietnamu. Dále palác HANG MUA, odkud je krásný pohled do okolí. Odpoledne odjedeme jen pár kilometrů do velkolepého ekosystému TRANG AN SCENIC LANDSCAPE COMPLEX, který je místem světového kulturního dědictví UNESCO a je zapsán jako přírodní a kulturní majetek země. Odjezd na ubytování, večeře, nocleh.
12. den:
13. den: snídaně, mikrobusem do HANOJE, odlet zpět do ČR.
14. den: přílet do Prahy.

září 2021

29.09. - 12.10.21 středa - úterý
polopenze letecky (Praha)
48 990 Kč
cena za 14 dní (13 nocí)

říjen 2021

12.10. - 25.10.21 úterý - pondělí
polopenze letecky (Praha)
48 990 Kč
cena za 14 dní (13 nocí)

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Hanoj vč. let. tax a?poplatků v max. výši 18 000 Kč, 3x nocleh s?polopenzí v?Hanoji, 3x nocleh s?polopenzí v?Ninh Binh, 4x nocleh s?polopenzí na ostrově Cat Ba, 2denní lodní výlet včetně noclehu a?plné penze, všechny transfery a?výlety dle programu, 2x oběd při výletu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy do objektů, vízum a?vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 8 000 Kč, vietnamské vízum (orientační cena z r. 2020 je 700?Kč), pojištění léčebných výloh v?zahraničí vč. storna zájezdu do 30?000 Kč za 840 Kč, do 80 000 Kč za 1?440?Kč