Etiopie - Země biblické královny ze Sáby - Velký křesťanský okruhPojeďte s námi poznávat tradice a kulturu jedné z prvních křesťanských zemí světa, kolébky afrického křesťanství a země s nejbohatším historickým dědictvím v Subsaharské Africe. Město Aksúm bylo na počátku našeho letopočtu centrem říše sahajícím od řeky Nilu podél Rudého moře až k Jemenu. Středověká Lalibela je domovem nejkrásnějších skalních klášterů na světě a pět císařských paláců v Gondaru svou nádherou stvrzují nepřetržitou kontinuitu etiopské civilizace. Je to jediná země, která nebyla v Africe kolonizována a jež si uchovala svoji vlastní kulturu, jazyk i písmo. Během putování historickým okruhem budeme rovněž okouzleni jedinečnými přírodními scenériemi a nebude chybět vyhlášená kuchyně či káva, které je Etiopie domovem, ani skvělé rytmy, které si odpočátku cesty zamilujete. Provází Kamil Hanák.

Stravování: snídaně

snídaně

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy. Přílet do ADDIS ABEBY. Ubytování v hotelu. Dva noclehy v ADDIS ABEBĚ.
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:
7. den:
8. den:
9. den:
10. den:
11. den:
12. den:
13. den:
14. den:
15. den:
16. den:
17. den: návrat do Prahy.

14.11. - 30.11.21 neděle - úterý
snídaně letecky (Praha)
64 490 Kč
cena za 17 dní (16 nocí)

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Addis Abeba vč. let. tax a poplatků v max. výši 14 500 Kč, 15x ubytování v?hotelu se snídaní, doprava v rámci zájezdu, vedoucí zájezdu, místní průvodci v klášterních areálech, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupné, bakšišné a?vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 4 900 Kč, vízum (orientační cena z r. 2020 je 1 500 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 30 000 Kč za 1020 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu do 80 000 Kč za 1 620 Kč