Kyrgyzstán a Tádžikistán - Pamír a Ťan Šan pro každéhoPojeďte s námi navštívit dvě kouzelné země v srdci Asie, země, jejichž dechberoucími přírodními scenériemi byli okouzleni už antičtí obyvatelé jako Alexandr Makedonský či středověcí cestovatelé, např. Marco Polo. Zveme vás na poznávací zájezd do Kyrgyzstánu - země pod Nebeskými horami Ťan Šan, a do Tádžikistánu - země pod Střechou světa Pamírem. Bez fyzického vypětí se dostanete do tří a čtyřtisícmetrových průsmyků, odkud se budete moci kochat drsnou krásou a úchvatnou přírodou mohutných sedmitisícovek, kouzlem malebných údolí a stovkami ledovcových jezer. Obě země se mohou zároveň pochlubit i velkou řadou antických i středověkých památek, které zdobili a střežili magickou Hedvábnou stezku. Zelený Kyrgyzstán posetý jurtami i pastevci s nekonečnými stády ovcí a koz i skalnatý perskými básníky opěvovaný Tádžikistán s nebetyčnými vrcholy, divokými bystřinami a jedinečnou Pamírskou dálnicí si zcela jistě získají vaše srdce. Provází. K. Hanák.

Poznámka: zájezd je pro každého ve smyslu náročnosti turistiky. Avšak místní doprava je zajištěna mikrobusem, může se stát, že po deštích budou místní komunikace místy velmi nepohodlné a časové přesuny se mohou protáhnout, nebo budeme nuceni jet jinou silnicí než bylo v plánu. Vnitrostátní přelet bude v případě zrušení letu ze strany letecké společnosti nahrazen pozemním přejezdem.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Biškeku. Dopoledne prohlídka hlavního města BIŠKEKU: jezdecká socha MANASE, KONCERTNÍ SÍŇ, BÍLÝ DŮM, PANFILOVŮV PARK, náměstí ALA-TOO s památníkem svobody a Státním historickým muzeem, NÁMĚSTÍ REVOLUCE, Státní opera.
3. den: v ranních hodinách vyrazíme východním směrem k minaretu BURANA s blízkou nekropolí, následně pokračujeme úchvatnou Bómskou soutěskou. Odpoledne procházka v magickém kaňonu Konorčok připomínajícím menší kopii Grand Canyonu v Americe. V podvečer příjezd do BALYKČY na břehu druhého nejvýše položeného jezera na světě ISSYK KUL. Nocleh ve městě KOČKOR.
4. den: brzy ráno vyrazíme přes DOLONSKÝ PRŮSMYK (3 038 m) do horského střediska NARYN. Odtud pokračujeme do malebného města AT-BAŠY se spektakulárním kyrgyzským hřbitovem a nedalekou pevností KOŠOJ KORGON. Poslední zastávkou bude světoznámý karavenseraj TAŠ RABAT, ve starověku sloužící jako křesťanský nestoriánský případně buddhistický klášter. Zde v blízkosti hranic s Čínou budeme nocovat v jurtách.
5. den: celodenní přejezd jednotlivými masivy a údolími ŤAN-ŠANU. Čeká nás cesta přes malebnou vesnici AK-TAL, kde se narodil národní básník TOGOLOK MOLDO, dále vesnici KURTKA s mauzoleem TAJLYK-BÁTYRA. Pokračujeme přes BAETOV dále průsmykem AK-KYYA (2 932 m) do KAZARMANU v Džalálabádské oblasti. Posléze přes průsmyk KALDAMA (3 062 m) začneme sestupovat do FERGANSKÉHO ÚDOLÍ na nocleh v DŽALALABÁDU.
6. den: ráno zastavíme ve městě OZGON, prohlídka mauzolea KARACHANIDŮ. Následuje přejezd do Tádžikistánu s objezdem řady uzbeckých enkláv. Návštěvu Tádžikistánu zahájíme v severní provincii SUGHD čili historické starověké SOGDIANĚ. Nocovat budeme ve druhém největším městě Tádžikistánu, v CHUDŽANDU.
7. den: prohlídka CHUDŽANDU - náměstí Registoni Pandžšambe s ústřední tržnicí, mešitou a mauzoleem Šeicha Maslihaddina, přesun ke starověké sogdianské pevnosti s historickým muzeem. Za městem se zastavíme u monumentálního sovětského paláce ARBOB. Ve starobylém městě ISTARAVŠAN si prohlédneme pevnost Mugh Teppe a ve starém městě rozsáhlý historický komplex SAR-I-MAZOR. Na nocleh přejedeme do PENDŽIKENTU.
8. den:
9. den: dopoledne prohlídka tádžické metropole DUŠANBE. Prohlídku města zahájíme mešitou HADŽI JAQUBA a pokračujeme RUDAKIHO TŘÍDOU (vyhlášená čajovna ROCHAT a PREZIDENSTKÝ PALÁC) do Rudakího parku (Palác národů, nejvyšší vlaková žerď na světě, socha krále Ismaila Samáního, Stéla se státním znakem). Posléze navštívíme Etnografické muzeum a vyhlášené MUZEUM STAROVĚKÝCH DĚJIN se slavným monumentálním Spícím Buddhou. V dopoledních hodinách navštívíme GISSAR s malebnou pevností a dvěma madrasami.
10. den: brzy ráno zamíříme na východ a přes VAHDAT se dostaneme k NURECKÉ PŘEHRADĚ, oblíbenému rekreačnímu středisku obyvatel metropole. Posléze se přesuneme do nejzajímavější partie celého zájezdu - údolí řeky PANDŽ tvořící hranici mezi Tádžikistánem a Afghánistánem, kdysi hlavní tepny slovutné HEDVÁBNÉ STEZKY. Za CHABURABODSKÝM PRŮSMYKEM nás přivítá městečko QALAI CHUM, brána Pamíru, kde budeme nocovat.
11. den:
12. den: první zastávkou budou horké prameny v GARM ČAŠMA s možností koupele. Pak projedeme pod RUBÍNOVOU HOROU - KUH-I LAL a pokračujeme do IŠKAŠIMU s vyhlášeným nedělním trhem na ostrově, který leží již na území Afghánistánu. Dále následuje VACHANSKÝ KORIDOR, nejkrásnější a nejdivočejší úsek údolí řeky PANDŽ. Zde nás čekají výhledy na pevnost JAMČUN či buddhistickou stúpu ve VRANGU. Nocovat budeme v LANGARU poblíž soutoku řek Pamír a Vachan.
13. den: v ranních hodinách vyrazíme do CHALIČURSKÉHO PRŮSMYKU (4 335 m) a pokračujeme PAMÍRSKOU DÁLNICÍ měsíční krajinou se slanými jezery a dechberoucími scenériemi NÁRODNÍHO PARKU PAMÍR (UNESCO). Po zastávce ve vesnici ALIČUR se přesuneme do Pamírské metropole MURGHAB, kde budeme nocovat.
14. den: v brzkých ranních hodinách se přesuneme k tyrkysovému jezeru KAROKUL (Černé jezero) ležícímu v nadmořské výšce 3 914 m. Poblíž jezera se ještě zastavíme ve vesnici KARAART s významným pohřebištěm. Odpoledne nás čeká přechod tádžicko-kyrgyzských hranic a přejezd na nocleh ve městě OŠ.
15. den: dopoledne přejezd do města OŠ, kde si prohlédneme DŽAJMA BAZAR a posvátnou horu TAHT-I-SULEJMAN s poutním místem Tamerlánova vnuka BABÚRA. Přeletíme do BIŠKEKU, kde v hotelu strávíme poslední nocleh.
16. den: odlet z Biškeku do Prahy.

03.09. - 18.09.22 sobota - neděle
vlastní letecky (Praha)
57 990 Kč
cena za 16 dní (15 nocí)

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Biškek vč. let. tax a poplatků v max. výši 12 000 Kč, vnitrostátní letenka Oš-Biškek vč. let. tax a?poplatků, 14x nebo 15x ubytování (dle aktuálního letového řádu, ve městech hotel, v?horách guesthouse nebo jurta), doprava mikrobusy nebo terénními auty dle programu, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžk. pokoj nelze, tádžické vízum vč. vstupu do Horního Badachšánu (orientační cena z r. 2020 je 2 200 Kč), pojištění léčeb. výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 960 Kč, do 80 000 Kč za 1 560 Kč