Pěšky od jihu k severu Skotska - West Highland Way - stanČeká vás 160 km dlouhá cesta pěšky nejkrásnějšími partiemi Skotské vysočiny po dálkové trase West Highland Way. Její etapy půjdeme ,,na lehko" a autobus nám převeze zavazadla do dalšího kempu či tábořiště. Po většinu dnů navážeme na putování předchozího dne. Trasy jsou vedeny po značených stezkách, bývalých železničních tratích, vojenských cestách i po nefrekventovaných silničkách. Zájezd je určen nejen pro ,,nováčky", neboť se podstatně odlišuje od jiných poznávacích zájezdů tím, že skutečně Skotsko projdeme volnou krajinou a dostaneme se i do míst, která se běžně nenavštěvují. Nevynecháme ani jezera Loch Lomond, výstup na Ben Nevis či návštěvu palírny pravé skotské whisky. Ve Skotsku strávíme minimum času v autobuse, budeme stále v krajině. Cestou tam navštívíme flanderské Bruggy nazývané Benátky severu a na zpáteční cestě univerzitní Oxford.Takřka ideální lokality ubytování, byť nižší a často jediné dostupné úrovně, nám umožní navštívit co nejvíce vyhlášených míst proslulé skotské vysočiny. Na základě předchozích zkušeností je ubytování zajištěno částečně ve stanech, částečně v jednoduchých vícelůžkových hostelech (zpravidla v Glasgow a Oxfordu).

Stravování: vlastní

bez stravování, možný příplatek polopenze.

Ubytování: vlastní stany

8x noclehy ve vlastních stanech v kempech a na farmách nebo ve vícelůžkových pokojích v hostelech.

Program zájezdu

1. den: odpoledne odjezd z ČR, přesun do Belgie.
2. den: příjezd do města BRUGGY, prohlídka města pěšky i na vodě, pro zájemce možnost zapůjčení kola a projížďky po cyklistických stezkách k moři, nočním trajektem do Anglie.
3. den: cesta na sever, ráno příjezd do oblasti GLASGOW. V dopoledních hodinách prohlídka palírny skotské whisky GLENGOYNE, odjezd na ubytování nedaleko GLASGOW, procházka po městě, večeře na ubytování (2 noci na stejném místě).
4. den: začínáme naši cestu po WEST HIGHLAND WAY v MILNGAVIE, směrem na DRYMEN, lesními porosty výstup ke CONIC HILL s nádhernými výhledy, sestup k jezeru LOCH LOMOND. (cca 30 km).
5. den: cesta podél jednoho z nejhezčích jezer Skotska LOCH LOMOND. Z BALMAHY půjdeme po východním břehu jezera až do INVERSNAID, kde je nezbytně nutné stihnout trajekt přes jezero. Ubytování na tábořišti na farmě. Bus parkuje cca 300 m od kempu. (cca 25 km)
6. den: z INVERNAN podél River Falloch s menšími vodopády stoupáme po Old Military Road, hřbitůvky a pozůstatky kostela Sv. Fillana. Z TYNDRUM opět po staré vojenské cestě, která vede rovnoběžně s železniční tratí na sever. Končíme u BRIDGE OF ORCHY. Most tu stojí více než 250 let. Návrat do místa ubytování. Dnes 31 km.
7. den:
8. den: za námi zůstávají horské štíty Glencoe, před námi Ben Nevis. Vystoupáme do nádherné pusté krajiny typické pro Skotskou vysočinu. V závěru lesními porosty sestup do údolí GLEN NEVIS, podél silničky až do cíle West Highland Way ve FORT WILLIAM. Ubytování v kempu. (cca 27 km).
9. den: výstup na nejvyšší horu Velké Británie BEN NEVIS (tam a zpět celkem 18 km). Alternativně odpočinkový den ve Fort William. Ubytování v kempu.
10. den: odjezd na jih. Zastávka s procházkou u HADRIÁNOVA VALU - památka z doby, kdy byla Británie obsazena Římany. Přejezd přes Anglii. Večer ubytování v OXFORDU nebo okolí.
11. den: dopoledne příjezd k OXFORDU, túra podél řeky Temže (16 km), prohlídka univerzitního města, večer trajektem do Francie, noční přejezd přes Německo do ČR.

03.07. - 14.07.21 sobota - středa
vlastní autokarem
17 390 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
03.07. - 14.07.21 sobota - středa
vlastní autokarem (Praha)
17 390 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)
03.07. - 14.07.21 sobota - středa
vlastní autokarem (Pardubice)
17 390 Kč
cena za 12 dní (11 nocí)

Slevy

  • Účastníkům z Olomouce, Ostravy a okolí je poskytována vzdálenostní sleva 500 Kč, kterou lze kumulovat s ostatními slevami. (nelze uplatnit při využití svozu z Brna)

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem (5 000 km), trajekt do Anglie a zpět, 8x noclehy ve vlastních stanech v kempech a na farmách nebo ve vícelůžkových pokojích v hostelech, vedoucí zájezdu, informací materiály

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 7x česká polopenze 2 800 Kč (začíná 3. den večeří a končí 10. den snídaní), pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 540 Kč