Uzbekistán, Turkmenistán - Klenotnice slavných civilizací na Hedvábné stezceSvět s příchutí orientálních pohádek, několik tisíc let stará hliněná města uprostřed pouště i rušná atmosféra živých tržišť pod jedinečnými skvosty světové architektury, to vše je dnešní Uzbekistán a Turkmenistán. Obě země byly dějištěm velkých světových událostí už od dob nejstarších civilizací. Velké říše Sogdiana, Chórezm i Baktrie byly bohatými sousedy starověké Persie, záhy se oblast stala součástí impéria Alexandra Makedonského, aby zde o století později vznikl zárodek mocné Parthské říše, velkého soupeře antického Říma. Také středověk nám zanechal jedinečné skvosty architektury: Chivu, Bucharu a Samarkand. A ten spolu se světem velkých básníků, učenců, všemocného Tamerlána i nových moderních republik poznáte při našem jedinečném putování po starodávné Hedvábné stezce. Provází K. Hanák.

Program zájezdu

1. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:
7. den:
8. den:
9. den:
10. den:
11. den:
12. den:
13. den:
14. den:
15. den:
16. den: v ranních hodinách odlet do Prahy.

04.10. - 19.10.21 pondělí - úterý
snídaně letecky (Praha)
65 490 Kč
cena za 16 dní (15 nocí)

Cena zahrnuje

  • letenka Praha-Taškent, Ašchabad-Praha vč. let. tax a?poplatků v max. výši 18 000 Kč, místní doprava mikrobusem, 13x ubytování v hotelu a 1x ve stanu se snídaní, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, odletové taxy cca 30 USD, fakultativní programy, bakšišné, vstupné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • vízum do Turkmenistánu (orientační cena z r. 2020 je 3 500 Kč), pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 960 Kč, do 80 000 Kč za 1 560 Kč