Tajemství Barmy - od zlatých pagod k horským kmenůmMyanmu nebo-li po staru Barmu naleznete na poloostrově Zadní Indie u pobřeží Bengálského zálivu. Napříč touto zemí najdete osobité kouzlo neodkrytých tajemství a autentičnost nenarušenou davy turistů. Zvědavce ze všech koutů světa láká prastará buddhistická tradice, málokdo však ví, že je v každém domě malý oltář zasvěcený duchům natům. A ačkoliv Barma patří k nejchudším zemím, překypuje pozlacenými pagodami, zdobnými chrámy a obřími Buddhy posetými drahokamy. Je to naprosto bezpečná země, která se uvolňuje z nadvlády vojenské junty, která, jak se zdá, nezanechává stín na srdečnosti barmského lidu a na jejich zářivém úsměvu. Vždyť vše řídí vesmír a vláda se spoléhá na předpovědi astrologa. CK Poznání vás provede kulturním i historickým dědictvím od Yangonu po Mandalay. Uzříme prastarý Bagan s jeho pověstnými rozsáhlými chrámovými komplexy, jezero Inle s rybáři pádlujícími nohou a stříbrotepci. Propátráme hory, kde se pochodem propleteme rýžovišti i čajovými plantážemi a přespíme v tradiční horské chýši jako členové zdejšího kmene. Na závěr nás čeká relax na exotické pláži s palmami u čistých vod Indického oceánu. Provází Růžena Duchková.

Program zájezdu

1. den: odlet z ČR.
2. den:
3. den:
4. den:
5. den:
6. den:
7. den:
8. den: ráno přesun do horského městečka PYIN OO LWIN. Prohlídka NÁRODNÍ BOTANICKÉ ZAHRADY KANDAWGYI, večerní prohlídka místních trhů a posezení v jedné z klasických čajoven.
9. den:
10. den:
11. den:
12. den:
14. den:
15. den:
16. den:
17. den:
19. den:
20. den:

14.09. - 04.10.20 pondělí - neděle
snídaně letecky (Praha)
73 300 Kč
cena za 21 dní (20 nocí)

Cena zahrnuje

  • zpáteční letenka Praha-Yangon, zpáteční přelet Yangon-Mandalay a?Yangon-Thandwe vč. let. tax a poplatků max. 28 000 Kč, místní doprava v rámci programu (loď, autobus, taxi, vlak), 17x ubytování v hotelu nebo penzionu, 1x v tradičním domě ve vesnici v rodinách (jedna společná místnost), 18x snídaně, 2x oběd, 2x večeře, 1x barmský kulturní večer, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • ostatní strava, vstupné, vízum, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • ostatní strava, vstupné, vízum, bakšišné a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje”
  • Příplatky: 1lůžkový pokoj 9 300 Kč, vízum 1 400 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí vč. storna zájezdu do 30 000 Kč za 1 155 Kč, do 80 000 Kč za 1 755 Kč, pojištění storna letenky (zdrav. důvody) 950 Kč