Polsko, Litva, Lotyšsko, Estonsko - Národní parky, zámky i metropole severu Polska a PobaltíPobřeží Baltského moře a přilehlé oblasti se nám představí v hlavní roli tohoto výjimečného zájezdu. Historická cihlová města, z nichž některá byla v minulosti členy slavné hanzy vás nadchnou stejně jako přírodní zajímavosti (písečné duny, Mazurská jezera), které na této cestě mají své neopomenutelné místo.

Stravování: snídaně

snídaně.

Ubytování: hotel

ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vlastním přísl.).

Program zájezdu

1. den: odjezd z ČR ve večerních hodinách.
2. den: oblast Baltského moře: MALBORK (UNESCO) - sídlo Teutonských rytířů, nejvýznamnější hrad v Polsku. GDAŇSK -nejkrásnější město na Baltu, přístav, Královská cesta, Neptunova fontána, výstavné domy, Zlatá brána aj.
3. den: SOPOTY - významné letovisko u Baltského moře, lázně zde založil v r. 1823 Napoleonův lékař Jean Haffner. GDYNĚ - významné přístavní město s Oceánografickým a Námořním muzeem. SLOWINSKÝ NÁRODNÍ PARK - polská Sahara, pohyblivé, až 40 metrů vysoké písečné duny. LEBA - původně malý rybářský přístav, dnes významné přímořské letovisko na pobřeží Baltského moře.
4. den: OLSZTYN - muzeum lidového umění, městská brána ze 14. století, kostel sv. Jakuba. Oblast MAZURSKÝCH JEZER -jedna z nejoblíbenějších rekreačních oblastí v Polsku. Více než 3000 jezer ledovcového původu je ideálním prostředím pro kanoisty a jachtaře. Dojezd na nocleh do Litvy.
5. den: VILNIUS (UNESCO) - hlavní a největší město Litvy, které svým půvabem a atmosférou připomíná Prahu, staré město patří k nejrozsáhlejším městským jádrům v Evropě. Jedinečnou památkou v přírodním parku nedaleko Vilniusu se 61 jezery je vodní hrad TRAKAI, kdysi sídlo litevských knížat. Večerní procházka historickým centrem Kaunasu. Nocleh.
6. den: KRIŽIU KALNAS - Hora křížů - několik tisíc křížů symbolizuje utrpení Krista i prostých Litevců. Přejezd do Lotyšska. Barokní zámek RUNDALE. Přejezd do Estonska, nocleh v Tallinnu.
7. den: TALLINN (UNESCO) - město ležící u Finského zálivu. V průběhu prohlídky navštívíme Staré město, hanzovní cechovní a kupecké domy, Katedrální vrch Toompea, starobylé kostely. Přejezd do Lotyšska, nocleh v Rize.
8. den: nejznámější národní park Lotyšska - NP GAUJA. Unikátní přírodní scenérie se zalesněným údolím řeky Gauji, cihlový HRAD TURAIDA, který se tyčí přímo nad jejími vodami. Odpoledne lázeňské město JURMALA u Rižského zálivu Baltského moře, 33 km bílých písčitých pláží. Nocleh.
9. den: hlavní město Lotyšska RIGA (UNESCO) se starým městem na východním břehu Daugavy. Zde se nacházejí historické, architektonické a kulturní památky od 14. století až po dnešek. Odjezd do ČR.
10. den: příjezd do ČR v poledních hodinách.

10.07. - 19.07.21 sobota - pondělí
snídaně autokarem (Praha)
12 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)
10.07. - 19.07.21 sobota - pondělí
snídaně autokarem (Pardubice)
12 990 Kč
cena za 10 dní (9 nocí)

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, vedoucí zájezdu, 7x ubytování v hotelu (2lůžkové pokoje s vlastním přísl.), 7x snídaně

Cena nezahrnuje

  • vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1lůžkový pokoj 3 150 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 450 Kč