Izrael a Palestina se vstupy v ceněTel Aviv - Jaffa - Caesarea primorska - Haifa - Akko - Galilejské jezero - Capernaum - Hora Blahoslavení - Nazaret - Sefad - Jericho - Judská poušť - Olivetská hora - Getsemanská zahrada - Betlém - Jeruzalém - Massada - koupání v Mrtvém moři

Doprava: letecky

Praha

Ubytování: hotel

Ubytování je zajištěno v hotelech/penzionech ve dvoulůžkových pokojích. Jednolůžkové pokoje pouze na vyžádání

Program zájezdu

1. den: Odlet z Prahy do Tel Avivu , transfer na ubytování.
2. den: Snídaně. Prohlídka starověkého přístavu Caesarea primorska, kde uvidíme také divadlo. Další cesta nás zavede do přístavního města Haifa s vyhlídkou na Bahaiské zahrady (UNESCO). Odpoledne navštívíme historické město Akka (UNESCO), kde přivoníme k historii v křižácké pevnosti, navštívíme shuku (tradiční tržiště) a další nádherná místa. Návrat do hotelu a večeře.
3. den: po snídani plavba po Galilejském jezeře . Poté nás cesta zavede do Capernaumu se synagogou a domem Sv. Petra. Cesta do Nazaretu, odpoledne procházka s prohlídkou Baziliky Zvěstování a kostela Sv. Josefa. V podvečer navštívíme židovské město Sefad, kde se projdeme malebnými uličkami a navštívíme místní synagogu. Večer odjezd na ubytování, večeře.
4. den: Po snídani se vydáme do oblasti Golanských výšin. Údolí řeky Jordán nás dovede až do Jericha - nejníže položeného města na světě s pohledem na Horu Pokušení. Cestou zastávka ve vinařství s ochutnávkou výborných Izraelských vín. Odpoledne se Judskou pouští přesuneme až do Jeruzaléma . Dle časových možností zastávka s výhledem na údolí Vadi Quelt a ortodoxní klášter sv. Jiří. Večer se ubytujeme v Betlémě, večeře.
5. den: Snídaně. Celodenní objevování nejkrásnějších míst Svaté Země - Jeruzalém a Betlém. Nejprve navštívíme vyhlídku na Olivetské hoře a poté se přesuneme do biblických Getsemanských zahrad s bazilikou Všech Národů a ortodoxním kostelem Hrobu Panny Marie. Přes údolí Kidron vystoupáme do starého města po křížové cestě Via Dolorosa (která prochází orientálním trhem s voňavým kořením, mistrovsky tepaným nádobím a výborným jídlem) k Chrámu Božího Hrobu na Golgotě. Odpoledne budeme mít možnost prozkoumat Chrám Narození Páně a Baziliku Svaté Kateřiny. Návrat na ubytování, večeře.
6. den: Snídaně, prohlídky hlavního města Izraele. Židovská čtvrt s těmi nejžádanějšími památkami - Cardo, Menora a Zdí Nářků, navštívíme i muzeum holokaustu Yad Va Shem. V Jeruzalémě budeme mít možnost vidět i další zajímavá místa. Návrat na ubytování, večeře.
7. den: Po snídani odjezd k pevnosti Massada (UNESCO), kterou nechal postavit král Herodes a na kterou nás vyveze lanovka. Massada nabízí krásné výhledy na bizardní útvary pouště v blízkosti Mrtvého moře. Cestou k Mrtvému moři navštívíme dle časových možností a aktuálnímu počasí Qumran (místo, kde byly nalezeny svitky od Mrtvého moře). Odpoledne budeme relaxovat a užívat sluníčka a neobvyklého koupání na plážích Mrtvého moře . Večer se přesuneme zpět do hotelu, večeře.
8. den: Po snídani projížďka centrem Tel Avivu (UNESCO), procházka po malebné Jaffě (jedno z nejstarších přístavních měst na světě), transfer na letiště a odlet do Prahy.

duben 2020

19.04. - 26.04.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
35 490 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

květen 2020

17.05. - 24.05.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
35 490 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

červen 2020

07.06. - 14.06.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
32 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)
21.06. - 28.06.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
31 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

červenec 2020

05.07. - 12.07.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
32 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)
19.07. - 26.07.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
31 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

září 2020

06.09. - 13.09.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
34 490 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)
29.09. - 06.10.20 úterý - úterý
polopenze letecky (Praha)
35 490 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

listopad 2020

01.11. - 08.11.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
35 490 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)
15.11. - 22.11.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
35 490 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)
29.11. - 06.12.20 neděle - neděle
polopenze letecky (Praha)
31 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Cena zahrnuje

 • 7 ubytování
 • 6 polopenzí
 • leteckou přepravu Praha/Tel Aviv/Praha
 • letištní taxy a poplatky
 • dopravu klimatizovaným autobusem/minibusem dle programu
 • místní taxy a poplatky
 • vstupy dle programu
 • služby českého průvodce
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb.

Cena nezahrnuje

 • vstupy mimo program a na pláž u Mrtvého moře, spropitné, fakultativní služby cca 40 USD
 • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 25000 Kč) (příplatek: 820 Kč)
 • cestovní pojištění a proti stornu (max. plnění 30000 Kč) (příplatek: 1210 Kč)