Velký okruh MyanmaremProgram zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY DO YANGONU:
2. den: PŘÍLET DO YANGONU: Přílet do Yangonu, transfer do hotelu, nocleh.
3. den: YANGON: snídaně. Návštěva sochy sedícího Buddhy, jezera Kandawgyi, kláštera Chaukhtatgyi se sochou ležícího Buddhy, pagody Sule, parku Maha Bandoola s pomníkem nezávislosti a dalších pamětihodností. Odpolední procházka po tržišti v Indické a Čínské čtvrti. Na velkolepý západ sl unce se můžete těšit z vrcholku Singuttara Hill, kde je umístěna největší zlatá pagoda na světě – Shwedagon.
4. den: ZLATÝ VIKLAN KYAIKTIYO: Snídaně. Odjezd do Kyaiktiyo na světoznámý pozlacený posvátný viklan. Ces tou zastávka na vál ečném hřbitově spojeneckých vojáků Taukkayan a prohlídka přilehlého památníku. Noc leh v Kyaiktiyo.
5. den: NEJUCTÍVANĚJŠÍ PAGODA SHWEMAWDAW: Snídaně. Návrat do Yangonu. Cestou návštěva historického města Bag o s nejuctívanější pagodou Shwemawdaw. Prohlídka paláce Ka nbawzathadi a pagody Shwethalyaung, jež skrývá údajně nejkrásnější sochu ležícího Buddhy na světě. Poslední zastávkou bude pagoda Mahazedi. Cestou navštívíte řezbářskou dílnu . Nocleh v Yangonu.
6. den: KRÁLOVSKÉ MĚSTO MANDALAY: Snídaně. Transfer na letiště, odlet do Mandalaye. Odjezd do starodávného města Amarapura s návštěvou kláštera Wasao, ve kterém žije několik stovek buddhistických mnichů. Návštěva nejdelšího týkového m ostu světa U Be in. Prohlídka areálu královského paláce Mya Nan San Kyaw Palace, dřevěného kláštera S hwenandaw, prohlídka pagody Kuthodaw. Ve čer vyjížďka na vrcholek Mandalay Hill s panoramatickým výhledem na řeku Iravádí. Nocleh v Mandalayi.
7. den: MĚSTO BĚLOSTNÝCH STUP SAGAING: Snídaně. Prohlídka pagody Mahar Myat Muni s jednou z nejuctívanějších myanmarských soch Buddhy. Exkurze do okolí Mandalaye, kde poznáte bývalá hlavní města Sagaing a Inwa (Ava). Překročení mostu přes řeku Iravádí do Sagaingu, který je poset 600 bělostnými stúpami a pagodami, s návštěvou místního tržiště. Návrat do Mandalaye, nocleh.
8. den: PLAVBA PO ŘECE IRAVÁDÍ: Snídaně. Plavba po řece Iravádí z Mandalaye do Baganu. Ve večerních hodinách příjezd do Baganu – jedné z nejvýznamnějších buddhistických památek světa, kde se nacházejí více než dvě tisícovky pagod a chrámů. Nocleh v Baganu.
9. den: BALÓNEM NAD BAGANEM: Snídaně, prohlídka nejkrásnějších chrámů a pagod, postavených v průběhu 11. a 13. století. Návštěva tržiště v Nyaung-U, zlaté pagody Shwezigon, Kyansitta Umin, chrámu Manuha , chrámu Thatbuinnyu a chrámu Dhamayangyi. Večer výhled na západ slunce z pagody Shwesandaw. Nocleh v Baganu. Možnost fakultativníhole tu balónem (cca 400,– USD/osoba).
10. den: STAROBYLÉ CHRÁMY A PAGODY V BAGANU: Snídaně. Prohlídka pagody Lawkananda, chrámů Sulamani a chrámu Lementhna. Podíváte se na komplex tří propojených svatyní Payathonzu a na malý chrám Nandamanya. V chrámu Myazedi uvidíte kamennou rosetu s nápisy ve čtyřech jazycích. Západ slunce z některého z chrámů či pagod. Nocleh v Baganu.
11. den: PŘÍBYTEK DUCHŮ MOUNT POPA : Snídaně. Návštěva vesnice proslulé výrobou palmového cukru. Transfer klimatizovaným minibusem do Kalaw, cestou zastávka u vulkanického suku Mount Popa. Pokračování scénickou krajinou do Kalaw. Nocleh v Kalaw.
12. den: TREKKING HORSKOU PŘÍRODOU: Snídaně. Dopolední trekking panenskou horskou přírodou Palaungské vrchoviny, kde nahlédnete do života pestrobarevně oděných obyvatel horských kmenů v místních vesničkách. Cestou budete obdivovat krásné scenérie a panorama jako z pohlednic. Nocleh v Pindayi.
13. den: JESKYNĚ TISÍCE BUDHŮ: Snídaně, návštěva Jeskyně tisíce Buddhů, buddhistického poutního místa a domova tisíce podobizen Buddhy z různých materiálů. Přejezd k jezeru Inle. Jezero Inle leží 880 metrů nad mořem a je přibližně 22 km dlouhé a 11 km široké. Jezero proslavili především lidé žijící na něm či na okolních březích, známí jako Inthové. Je zde několik vesnic z domků na kůlech, chrámů a plovoucích zahrad. Nocleh na jezeře.
14. den: PROJÍŽĎKA PO JEZEŘE INLE LAKE: Snídaně. Projížďka po jezeře, jejíž součástí je návštěva pagody Phaungdawoo s pěti sochami Buddhy, dřevěný klášter Nga Phe Chaung, postavený na kůlech. Návštěva místních dílen na výrobu stříbrných předmětů, zpracování hedvábí, kovářství a výrobny tradičních lodí. Nocleh na jezeře.
15. den: ODLET DO YANGONU: Snídaně. Lodní výlet do vesnice Indein. Z komlexu pagod Shwe Indaing je úchvatný výhled na jezero a okolní přírodní scenerie. Následuje exkurze do dílny, v níž se vyrábí stříbrné zboží. Transfer na letiště v Heho, odlet do Yangonu. Nocleh.
16. den: YANGON: Snídaně. Návštěva hrobky posledního indického krále Zafara Bahadura Shaha. Prohlídka katedrály svaté Marie, oběd v místní restauraci. Procházka k historické budově pošty, prohlídka pagody Botataung. Zastávka v Nanthida Jetty k pozorování ruchu místních obyvatel na řece. Individuální večeře. Transfer na letiště v Yangonu, odlet do Bangkoku a následně do Prahy.
17. den: PŘÍLET DO PRAHY: Přílet do Prahy.

listopad 2020

24.11. - 10.12.20 úterý - čtvrtek
polopenze letecky (Praha)
Sleva 7% 92 990 Kč 86 490 Kč
cena za 17 dní (14 nocí)

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu Praha – Yangon – Praha s přestupy
  • letištní taxy
  • leteckou přepravu Yangon – Mandalay; Heho – Yagon
  • 14x ubytování v hotelech 3* s polopenzí (snídaně,obědy)
  • program, transfery klimatizovanými minibusy a vstupy dle itineráře
  • česky mluvícího průvodce (min. 14 osob) a místního průvodce

Cena nezahrnuje

  • vízum do Myanmaru 1.500 Kč
  • pojištění léčebných výloh
  • fakultativní výlety a spropitné cca 45 USD