Izrael mezi vinicemiProgram zájezdu

1. den: PRAHA – JERUZALÉM: Odlet z Prahy, setkání na letišti 3 hodiny před odletem. Přílet do Tel Avivu, transfer do Jeruzaléma. Možnost procházky do starého města. Nocleh v Jeruzalémě. JERUZALÉM: Po snídani prohlídka Jeruzaléma. Procházka Getsemanskou zahradou, následovat bude údolí Kidron (Cedron), kde podle biblických textů Starého zákona měli izraelité odcházet do babylonského zajetí. Ve Starém městě navštívíte obnovenou židovskou čtvrť a projdete se po hlavní ulici Cardo (známá také jako Cardo Maximus). Dříve byla hlavní dopravní tepnou byzantského Jeruzaléma a sloužila jak místním obyvatelům, tak i kupcům a poutníkům. Nyní byla část ulice přestavěna na moderní nákupní zónu a můžete si zde koupit dárky na památku u židovských obchodníků. Následovat bude kostel svaté Anny, bazény Bethesda a Křížová cesta se 14 zastaveními až k chrámu Božího hrobu. Odpoledne návštěva vinařství Tzora v samotném srdci Judských hor, po kterých se pnuly vinice již po tisíce let. Ochutnávka těchto excelentních vín. Nocleh v Jeruzalémě.
3. den: JERUZALÉM –MRTVÉ MOŘE – EIN GEDI – KRÁTER RAMON: Po snídani prohlídka Nového města (čtvrť Mea Shearim, budova Nejvyššího soudu, izraelský parlament Knesset). Přejezd k Mrtvému moři, relaxace a koupání v léčebných vodách Mrtvého moře. Návštěva přírodní rezervace Ein Gedi bohatou na faunu a flóru. Odpoledne vinařství Yatir, jehož vinice se rozkládají v severovýchodní části Negevské pouště. Pozdě odpoledne odjezd na jih do Negevské pouště do luxusního hotelu Beresheet na okraji kráteru Ramon. Večeře v hotelu, nocleh
4. den: GALILEJSKÉ JEZERO – CAPERNAUM – MOUNT BEATITUDES: Brzy ráno projížďka jeepem kolem kráteru, následovat bude transfer přes jordánské údolí ke Galilejskému jezeru, projížďka lodí. Návštěva Capernaumu, prohlídka synagogy. Na hoře Blahoslavenství prohlídka kostela, kde kázal Ježíš Kristus. Večeře a nocleh v Hagoshrim Kibbutz & Resort nedaleko Galilejského jezera.
5. den: GOLANSKÉ VÝŠINY – AKKO: Snídaně. Návštěva jednoho z nejznámějších izraelských vinařství Château Golan, které produkuje více než milion lahví toho nejkvalitnějšího vína za rok. Prohlídka vinařství s degustací a ochutnávkou sýrů a místních uzenin. Odpoledne prohlídka historického města Akko s přístavem a podzemním křižáckým městem. Možnost nákupu na místním tržišti. Návrat do Kibbutzu, večeře, nocleh.
6. den: NAZARETH – HAIFA – MOUNT CARMEL – TEL AVIV – JAFFA: Po snídani odjezd do Nazarethu. Návštěva baziliky Zvěstování Panny Marie a dalších historicky zajímavých míst tohoto města. Přejezd do Haify, prohlídka překrásných terasovitých zahrad Baha’i. Pokračovat se bude k pohoří Mount Carmel, kde se uprostřed lesa a s nádhernými výhledy na okolí nachází vinařství Amphorae. Ochutnávka lahodných vín, místního kozího sýra a delikatesních oliv. Odjezd směr Tel Aviv, prohlídka starobylého města Jaffy, které je označováno jako jedno z nejstarších měst na světě. Nocleh v Tel Avivu.
7. den: TEL AVIV: Po snídani prohlídka Tel Avivu, návštěva Carmel Marketu, velkého trhu pod širým nebem plného barevných stánků s čerstvým ovocem a zeleninou, kořením, bylinkami, pečivem, uměleckými předměty a oblečením. Umělecká čtvrť Neve Tzedek, také nazývaná „Soho“ Tel Avivu, s malými butiky a galeriemi. Procházka po Rothschild Boulevard, jedné z nejdražších a nejprestižnějších ulic Tel Avivu. Celé putování završíme večeří ve vyhlášené rybí restauraci ve starém přístavu v Jaffě. Návrat do hotelu, nocleh.
8. den: TEL AVIV – PRAHA: Transfer na letiště, odlet z Tel Avivu, přílet do Prahy.

16.10. - 23.10.20 pátek - pátek
polopenze letecky (Praha)
68 990 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Cena zahrnuje

  • leteckou přepravu a letištní poplatky
  • 7x nocleh v 4* a 5* hotelech s polopenzí Kibbutzu a Hospice během okruhu
  • veškeré privátní transfery během okruhu
  • služby česky mluvícího průvodce (min. 12 osob)
  • služby místních průvodců s odbornou specializací na vinařství a místní gastronomii po celou trasu
  • asistenci partnerské CK z Izraele
  • vstupné a prohlídky dle programu včetně návštěvy vinařství

Cena nezahrnuje

  • spropitné celkem cca 80,- USD
  • fakultativní výlety a vstupy mimo program
  • pojištění