Velký okruh EtiopiíProgram zájezdu

1. den: ODLET Z PRAHY – ADDIS ABEBA: Odlet z Prahy do Addis Abeby. Po příletu transfer do hotelu Capital Hotel & SPA či podobného, nocleh.
2. den: ADDIS ABEBA : Po snídani prohlídka Addis Ababy, hlavního města Etiopie, ležícího v nadmořské výšce 2.320 m. Dnes se tato metropole rychle rozrůstá a je dokonce prvním městem východní Afriky, které má metro. Začnete výhledem z hory Entoto. Entoto je dnes částí Addis Ababy, ale v minulosti bylo centrem země. Užijete si krásný panoramatický výhled na město, na vzduchu provoněném okolním eukalyptovým lesem. Návštěva kostela Entoto Maryam a přilehlého muzea. Odjezd do centra. Prohlídka etnografického muzea, sídlícího v budově bývalého paláce Haile Selassieho, etiopského císaře z let 1.930 – 1.974. Seznámení s rozmanitými kulturami této úchvatné země. Oběd v restauraci. Odpoledne návštěva Národního muzea, kde je uložen slavný exponát fosílie hominida Lucy. Nedaleko Národního muzea stojí kostel Selassie (zvaný též kostel Svaté trojice), jeden z nejdůležitějších kostelů ve městě a místo posledního odpočinku Haile Selassieho. Večeře v restauraci. Nocleh ve vašem hotelu.
3. den: ADDIS ABEBA – BAHIR DAR - MODRÝ NIL: Snídaně. Transfer na letiště k odletu do Bahir Dar, rušného obchodního centra ležícího na jižním břehu jezera Tana. To je největší vodní plochou Etiopie a oficiálním pramenem Modrého Nilu. Transfer do hotelu, oběd. Odpoledne pěší výlet v okolí vodopádů na Modrém Nilu. Během procházky se setkáte také s místími obyvateli. Po skončení procházky lodní přejezd Modrého Nilu a transfer do Abay Minch lodže či podobné. Večeře a nocleh.
4. den: BAHIR DAR - JEZERO TANA - GONDAR: Dopoledne plavba lodí po jezeře Tana. Ostrovy a poloostrovy jezera ukrývají úžasné starověké kláštery. Zastávka na poloostrově Zege a nenáročná pěší procházka pralesem, ke klášterům Azuwa Maryam a Ura Kidane Mehret. Během zpáteční plavby zavítáte k místu pramenů Modrého Nilu. Zde se často koupou hroši, které s trochou štěstí uvidíte. Oběd v restauraci. Odpoledne přejezd do Gondaru. Cesta nabízí pohledy na místní vesničky kmene Amhara. Ubytování v Gondaru v Gonder Landmark Hotel či podobném. Večeře, nocleh.
5. den: GONDAR: Po snídani prohlídka pamětihodností Gondaru, který proslul zejména impozantním hradem ze 16. století a nádherně vyzdobeným kostelem Debre Birhan Selassie. Kromě toho navštívíte královské zahrady a bazén Fasilidas, dodnes využívaný k tradičním oslavám „Timket“. Uvidíte také palác Ras Gimb a místní muzeum. Večeře a nocleh v hotelu.
6. den: GONDAR – LALIBELA: Po snídani transfer na letiště. Odlet do Lalibely, světové rarity křesťanské architektury. Najdete zde jedenáct úchvatných monolitních skalních chrámů z 12. století (UNESCO), právem považovaných za „osmý div světa". Začnete severozápadní částí a návštěvou největšího kostela Medhane Alem, kostela svaté Marie a kostela Golgotha (vsup umožněn pouze mužům), kde je pohřben sám král Lalibela. Oběd v restauraci. Odpoledne cesta do jihovýchodní části města, kde navštívíte kostely Rufael, Merkorios, Amanuel a Abba Libanos. Den zakončíte u nejznámějšího kostela Svatého Jiří, patrona Etiopie. Večeře v restauraci, nocleh v Mezena lodži či podobné.
7. den: LALIBELA - AXUM: Po snídani transfer na letiště, odlet Axumu (UNESCO), centra slavné axumitské říše. Město je fascinující směsí antických památek, krypt, ruin a paláců. Navštívíte slavné obří obelisky, palác a lázně královny ze Sáby, dodnes nepostradatelné při zásobení města vodou. Uvidíte kamenný monument Ezana se slavným nápisem a hrobku krále Kaleba. Navštívíte také Baziliku Panny Marie Sionské, místo, kde má údajně být uložena Archa úmluvy. Bazilika je srdcem duchovní etiopské ortodoxní církve. Vstup do baziliky je bohužel povolen pouze mužům a do samotné kaple, kde je uschována Archa úmluvy, vstupuje pouze vybraný mnich, opatrovník Archy. Oběd v restauraci. Večeře a nocleh v hotelu Sabean International či podobném.
8. den: AXUM - ARBA MINCH: Po snídani transfer na letiště a odlet na jih Etiopie, s přestupem v Addis Ababě. Přílet do Arba Minch, ideálního výchozího bodu pro poznávání tradičních kmenů žijících v údolí řeky Omo. Jih země je domovem mnoha kulturně rozmanitých, fascinujících národů, dnes pod ochranou UNESCO. Transfer do hotelu, oběd. Odpoledne návštěva vesničky Dorze. Lidé tohoto kmene žijí v typických, až 12 m vysokých domech, připomínajících včelí úly. Prosluli také pěstováním té nejjemnější bavlny. Večeře a nocleh v Arba Minch lodži či podobné.
9. den: ARBA MINCH - JEZRO CHAMO - TURMI: Po snídani odjezd k jezeru Chamo, součásti NP Nechisar. Je domovem krokodýlů a hrochů, které potkáte během plavby lodí. Navštívíte zátoku zvanou „Krokodýlí trh“, kde žije velká populace těchto zvířat. Návrat na břeh, oběd v místní restauraci. Odpoledne odjezd do Turmi. Cesta vede venkovskou oblastí přes domorodé vesničky. Navečer příjezd do Turmi, domova kmene Hamer. Večeře a nocleh v Turmi v Buska lodži či podobné.
10. den: TURMI – OMORATE – TURMI (POZNÁVÁNÍ TRADIČNÍCH KMENŮ): Po snídani odjezd do Omorate (nutný pas, pohyb na hranici s Keňou). Na tradičních dlabaných loďkách překonáte řeku Omo a setkáte se s příslušníky přátelského pasteveckého kmene Dassenech. Návrat do Turmi, oběd. Odpoledne návštěva vesnice Hamer. Ženy tohoto kmene si stále upravují vlasy pomocí bláta a másla. S trochou štěstí uvidíte tradiční hamerský obřad „Skákání přes býky“ Vstup není v ceně a obřad probíhá nepravidelně, proto nelze jeho konání garantovat. Večeře a nocleh v Turmi.
11. den: TURMI - JINKA: Po snídani odjezd do Jinky, přes městečka Dimeka a Key Afar. Bývají tu pořádávány trhy, navštěvované mnoha místními kmeny, považované za nejpestřejší v oblasti. Zastávka na tržišti. Oběd v restauraci. Odpoledne návštěva muzea South Omo & Research Center, mapující místní kmeny a jejich tradiční kultury. Nenáročná procházka po vesničce Ari. Místní obyvatelé vám ukáží tradiční kovářské práce a seznámí vás s postupem pečení místní injary, či prozradí taje destilace místního „ginu“ Asareki. Večeře v restauraci. Nocleh v hotelu Nasa Pension či podobném.
12. den: JINKA - NP MAGO - KONSO: Po snídani odjezd do NP Mago, domova kmene Mursi, známému díky ozdobám ve spodním rtu a ušních lalůčcích. Ženy si nařezávají spodní ret a postupně jej natahují tak, aby se udělalo místo pro vložení dřevěného disku. Čím větší pak takový disk je, tím stoupá vážnost ženy. Muži, bojovníci Mursi, si pak na pažích zaznamenávají hlubokými zářezy ve tvaru půlměsíce každého nepřítele zabitého v bitvě. Oběd v restauraci. Odpoledne pokračování cesty do Konso. Večeře a nocleh v v Konsu v Kanta lodži, či podobné.
13. den: KONSO - ARBA MINCH: Po snídani návštěva vesničky Konso. Lidé kmene Konso již po staletí obdělávají svá terasovitá políčka ve strmých svazích. Proslavili se stavěním tajuplných dřevěných totemů, tzv. „waka“, které umisťovali nad hroby mrtvých hrdinů. Prohlídka muzea s úžasnými exponáty „wakas“. Zastávka u unikátního přírodního útvaru „Přírodní New York“. Pískovcové skály vytvarované erozí skutečně připomínají architekturu Manhatanu. Pokračování cesty do Arba Minch. Večeře a nocleh v Paradise lodži, či podobné.
14. den: ARBA MINCH - ADDIS ABABA - ODLET DO PRAHY: Snídaně, dopoledne volno. Transfer na letiště, odlet do Addis Ababy. Oběd v místní restauraci. Odpoledne volno, možnost nákupu suvenýrů. Večeře v restauraci ve městě. Transfer na letiště, odlet do Prahy s přestupem.
15. den: PŘÍLET DO PRAHY:

06.11. - 20.11.20 pátek - pátek
plná penze letecky (Praha)
129 990 Kč
cena za 15 dní (13 nocí)

Cena zahrnuje

 • letenku Praha – Addis Ababa – Praha s
 • letištní taxy
 • veškeré místní přelety dle programu
 • 2 x ubytování v Addis Ababě v hotelu 5
 • 11 x ubytování v hotelech a lodžích 3* - 4
 • stravování formou plné penze
 • veškeré transfery dle programu minibusem (sever) a terénními automobily (jih)
 • veškeré vstupní poplatky do navštívených památek
 • všechny lodní výlety a aktivity dle programu
 • služby českého průvodce
 • služby místních anglicky hovořících průvodců

Cena nezahrnuje

 • vízum do Etiopie 50,- USD (na místě po příletu)
 • poplatky za tradiční tance „Evangadi“ a „skákající býky“ (fakultativně na místě v Etiopii, pokud budou tyto aktivity v době návštěvy uspořádány)
 • poplatky za filmování na kameru v Lalibele
 • cestovní pojištění
 • spropitné pro řidiče a místního průvodce