Londýn A Královská Anglieojeďte s námi poznávat nejen Londýn, jedno z nejpůsobivějších hlavních měst na světě, ale i monumenty a památky jihozápadně od metropole. Navštívíme královský Windsor, Salisbury, ztělesňující mnohé ze staré dobré Anglie či pravěký monument Stonehenge.

Zájezd provází Lenka Unzeitigová

Londýn – Windsor – Salisbury – Stonehenge

Časový posun, počasí: Velká Británie má časové pásmo GTM +0, proto je zde o hodinu méně než v České republice.

Doprava: autokarem

Nástupní místa: 26.05. - 30.05. odjezd A, B + Plzeň
18.08. - 22.08. odjezd A, B + Plzeň

Doprava je zajištěna dálkovým klim. autobusem. V autobuse Vám budou určena místa dle předem připraveného zasedacího pořádku, který sestavuje cestovní kancelář v závislosti na datu zakoupení zájezdu.
Ve městě se budeme pohybovat městskou hromadnou dopravou.
Trajekty
trajekt Calais – Dover
Eurotunel
Eurotunel Folkestone – Calais
Cesta jeden směr trvá cca 45 minut.

Ubytování: různé

hotel

Ubytování
2lůžk. pokojích s vlastním příslušenstvím

Stravování
snídaně formou bufetu. Ostatní strava je řešena z vlastních zdrojů a prostředků.

Program zájezdu

1. den: V odpoledních hodinách odjezd z ČR.
2. den: Ráno trajektem/Eurotunelem přes kanál La Manche do Anglie. LONDÝN , první část prohlídky britské metropole. Návštěva čtvrti Westminster a přilehlého okolí. Od Londýnského oka, dominanty jižního břehu Temže, se přes Westminter Bridge vydáme k budově Parlamentu (UNESCO), které vévodí zvonicová věž se slavným Big Benem . Budeme pokračovat kolem Westminsterského opatství (UNESCO) na vládní třídu Whitehall . Projdeme kolem sídla premiéra Downing Street a Horse Guards a dostaneme se na působivé Trafalgarské náměstí - turistický střed Londýna se sochou admirála Nelsona. Následovat bude velmi živý West End , Čínská čtvrť a Picadilly Circus se sochou Eróta, pro Londýňany Hub of the World, neboli "pupek světa". Nakonec projdeme ulicí Picadilly a přes Green Park k Buckinghamskému paláci . Odpoledne možnost návštěvy Národní Galerie, Londýnského oka, Britského muzea či jiné muzejní/galerijní instituce.
3. den: Ráno se vydáme do městečka WINDSOR . Projdeme viktoriánským nádražím, plným obchůdků a restaurací, zastavíme se u místní radnice, díla slavného Ch. Wrena, abychom došli k přepychovému Windsorskému zámku , který již téměř tisíc let slouží jako sídlo britských králů a královen. Po poledni navštívíme město SALISBURY, které ztělesňuje mnohé ze staré dobré Anglie. Projdeme se jeho historickým centrem a prohlédneme si nejslavnější místní stavbu, úchvatnou gotickou katedrálu s nejvyšší kostelní věží v Anglii. Přejdeme ke STONEHENGE (UNESCO), nejslavnějšímu pravěkému monumentu v Evropě. To, zda byl dějištěm obřadů, se můžeme pouze domnívat, ale jisté je, že prstencové uspořádání kamenů souvisí se sluncem a měnícími se ročními obdobími a že jeho stavitelé ovládali aritmetiku a astronomii.
4. den: Druhá část prohlídky LONDÝNA . Návštěva pevnosti Tower (UNESCO), která mezi svými zdmi ukrývá expozici britských korunovačních klenotů. Následně přejdeme Temži přes most Tower Bridge , jenž se právem stal jedním ze symbolů Londýna a projdeme se po levobřežní čtvrti Southwark . Most Millenium Bridge nás dovede k barokní Katedrále sv. Pavla , jejíž kopule je po svatopetrské v Římě největší na světě. V podvečerních hodinách se přesuneme do Královské čtvrti Greenwich . Od lodi Cutty Sark a kolem areálu Old Royal Naval College se dostaneme až do zdejšího slavného parku, kterým prochází nultý poledník (UNESCO). Program zakončíme u Královské observatoře, s jedinečným panoramatickým výhledem na Londýn.
5. den: Příjezd do ČR v odpoledních hodinách.

18.08. - 22.08.21 středa - neděle
snídaně autokarem (Praha)
Sleva 6% 7 990 Kč 7 511 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
18.08. - 22.08.21 středa - neděle
snídaně autokarem (Brno)
Sleva 6% 7 990 Kč 7 511 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
18.08. - 22.08.21 středa - neděle
snídaně autokarem (Ostrava)
Sleva 6% 7 990 Kč 7 511 Kč
cena za 5 dní (4 noci)
18.08. - 22.08.21 středa - neděle
snídaně autokarem (Pardubice)
Sleva 6% 7 990 Kč 7 511 Kč
cena za 5 dní (4 noci)

Slevy

 • SLEVA 55+ ze základní ceny 3%

Cena zahrnuje

 • 2x snídani,
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • dopravu lux. klim. busem,
 • průvodce CK
 • přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel),

Cena nezahrnuje

 • 1lůžk. pokoj 2000 Kč,
 • 2x snídani,
 • 2x ubytování v hotelu - 2lůžk. pokoje s příslušenstvím,
 • brambory 1kg - od L0,90 nebo h ranolky od L0,70
 • brokolice, cibule 1kg - od L0,50
 • celé kuře - od L5,00
 • Celková orientační částka na vstupy je cca 140 GBP, doporučujeme drobné na WC a občerstvení při průjezdu západní Evropou + Amsterdam
 • coca-cola 2L - od L1,50
 • čaj - od L0,90
 • čedar 350g - od L2,00
 • Do kostelů není vhodné jít s holými rameny a v šortkách, může se vám stát, že nebudete vpuštění dovnitř
 • Doporučené kapesné
 • dopravu lux. klim. busem,
 • Fakultativní příplatek:
 • káva Costa Coffee - od L3,00
 • komplex. pojištění vč. storna zájezdu a případné nákazy Covid-19 v ČR i zahraničí 200 Kč,
 • krabička cigaret - od L6,00 Orientační ceny vstupů z roku 2020
 • kuřecí řízky 500g - od L3,00
 • Libra (GPB, značení L)
 • Londýn - British Museum - zdarma
 • Londýn - katedrála sv. Pavla - L20,00; senioři 60+ a studenti L17,50; děti ve věku 6-17 let L8,50
 • Londýn - loď Cutty Sark - L15,00; senioři L15,00; mládež ve věku 16-24 let a studenti L10,00; děti ve věku 4-15 let L7,50
 • Londýn - London Eye - L27,50; studenti L20,00
 • Londýn - Muzeum vědy - zdarma
 • Londýn - National Gallery - zdarma
 • Londýn - Přírodovědecké muzeum - zdarma
 • Londýn - Tower of London - L28,90; senioři 65+ a studenti L23,10; děti ve věku 5-15 let L14,40; děti do 5 let vstup zdarma
 • Londýn - Westminster Abbey - L24,00; senioři 65+ a studenti L21,00; děti ve věku 6-17 let L10,00; děti do 6 let vstup zdarma
 • losos kousek - od L2,50
 • máslo - L1,00
 • Měna a kurz
 • mléko 1L - od L1,00
 • mleté maso - od L2,80
 • pivo - od L3,00
 • Pozor!!! Nové 5librové bankovky, staré přestaly platit v březnu 2017
 • průvodce CK
 • přejezd kanálu La Manche (trajekt/Eurotunel),
 • připojištění Covid-19 (doplňkové pojištění ke komplexnímu pojištění - rozšířená ochrana) Evropa - 30 Kč/den
 • Salisbury - katedrála - L7,50; senioři L6,50; studenti L4,50; děti ve věku 5-17 let L3
 • Salisbury - katedrála věž - L13,50; děti L8,50 Prohlídky kostelů
 • smetana - od L0,60
 • Stonehenge (povinná rezervace nejdéle 10 dnů před odjezdem) 550 Kč (do 15 let 300 Kč, nad 60 let 450 Kč),
 • šunky, salámy a párky - od L1,00
 • těstoviny L1,50 + omáčka na těstoviny od L1,00
 • toastový chléb - od L1,00
 • vajíčka 12ks - L2,30
 • víno 1L - od L4,50
 • voda 1,5L - od L1,00
 • Vstupné, platby: Orientační ceny potravin a nápojů z roku 2020
 • Windsor - hrad Windsor - L23,50; seniři 60+ a studenti L21,20; děti ve věku 5-17 let L13,50; děti do 5 let vstup zdarma