Utajené krásy ŠvédskaStockholm • Drottningholm • Uppsala • Dalhalla • Nusnäs • Amal • Tanum • Göteborg • Kinnekulle • Falköping • Habo • Brahehus • Rök • Vadstena • Motala • Stockholm

Změna vyhrazena: Změna programu vyhrazena.

Min. počet účastníků: 20.

Program zájezdu

1. den: odlet z Prahy do Stockholmu , okružní jízda městem (záleží na letovém řádu a časových možnostech). Transfer do hotelu. Ubytování na 2 noci.
2. den: snídaně. Dnešní den věnujeme Stockholmu . Prohlédneme si historickou část města, radnici, katedrálu, královský palác, muzeum lodi Vasa, slavný a přesto méně známý lesní hřbitov Skogskyrkogarden (UNESCO) aj. Zájemci se mohou vydat na fakultativní vyhlídkovou plavbu „Pod Stockholmskými mosty“, která nabízí pohled na město z jiné perspektivy. Návrat na nocleh.
3. den: Po snídani odjedeme do královské rezidence Drottningholm (UNESCO) na břehu jezera Mälaren a budeme doufat, že zahlédneme někoho z královské rodiny. Prohlídka veřejnosti přístupné části paláce a zahrad. Cestou na sever se zastavíme u tzv. kamenů Mora , u kterých v dávných dobách zvolení králové skládali přísahu. Poté přejedeme do univerzitního města Uppsala s největší švédskou katedrálou Domkyrkan, Univerzitní knihovnou i parky a ve středověkém centru švédské říše Svea ve Staré Uppsale uvidíme královské mohyly vikingských vladařů. Poté nás čeká cesta dále do kdysi hornického města Falun , kde dříve těžba měděné rudy hrála významnou roli. Ubytování, nocleh ve Falunu.
4. den: snídaně. Prohlídka města Falun a jeho barevného dřevěného centra. Fakultativní možnost návštěvy dolu na měděnou rudu Falu Gruva (UNESCO) a Hornického muzea. Naše cesta povede k jezeru Siljan , které vzniklo před 360 miliony let po pádu meteoritu. V okolí jezera navštívíme bývalý kamenolom Dalhalla , který se stal zajímavým amfiteátrem s vynikající akustikou, v osadě Nusnäs nakoupíme pestře lakované červené koníky Dala, kteří jsou typickým místním suvenýrem, a pak dorazíme do cíle Vasova běhu do městečka Mora . Přejezd k jezeru Vänern do oblíbeného přístavu jachtařů Amal . Ubytování, nocleh v okolí.
5. den: snídaně. Od jezera Vänern zamíříme směrem na západ do okolí obce Tanum , kde budeme objevovat díla z doby bronzové - skalní kresby a rytiny - petroglyfy (UNESCO). V odpoledních hodinách nás čeká zastávka v Trollhättanu u oblíbené vodní cesty – kanálu Göta . Podaří-li se, budeme moci obdivovat tzv. Trollhätanské vodopády a poté už zamíříme do dnes druhého největšího města země - do přístavu Göteborgu . Prohlédneme si staré město, přístav a oázu zeleně park Tädgardsföreningens. Ubytování, nocleh v okolí Göteborgu.
6. den: snídaně. Opustíme velkoměsto a zamíříme zpět k jezeru Vänern k tabulové hoře Kinnekulle (krátká procházka) a poté přejedeme na poloostrov Kalandsó, kde navštívíme nádherný zámek Läckö a jeho krásnou zahradu. V zámecké kavárně můžete ochutnat místní dobroty, lenošit na pláži nebo si půjčit loďku, možnost koupání. Ubytování a nocleh v okolí jezera.
7. den: snídaně. Dnes nás čeká velmi pestrá cesta. V okolí města Falköpingu budeme objevovat chodbové hroby a megalitické kameny , poté navštívíme středověký kostel v Habo . Naše trasa povede okolo pobřeží jezera Vättern , zastavíme u zříceniny Brahehus , přečteme si runový kámen v Röku , nafotíme „modrý“ klášterní kostel ve Vadsteně a budeme pokračovat k Göta kanálu do Motaly a dále k Bergským zdymadlům , jejichž proplutí lodím chvíli zabere. Dojezd na ubytování do Stockholmu.
8. den: snídaně, individuální volno event. prohlídka města, dle letového řádu odjezd na letiště, odlet do Prahy .

07.07. - 14.07.21 středa - středa
snídaně letecky (Praha)
Sleva 12% 33 990 Kč 29 911 Kč
cena za 8 dní (7 nocí)

Cena zahrnuje

 • leteckou přepravu Praha–Stockholm–Praha s možným přestupem vč. všech letištních poplatků
 • transfer letiště–hotel–letiště
 • dopravu klimatizovaným autokarem
 • 7 nocí ve 2lůžkovém pokoji v hotelech se snídaní
 • služby průvodce FIRO-tour
 • zákonné pojištění ve znění zákona č. 159/99 Sb

Cena nezahrnuje

 • pojištění léčebných výloh
 • komplexní pojištění - viz katalog str. 11
 • 7x večeře (x xxx Kč)
 • 1lůžkový pokoj (x xxx Kč)
 • vstupy