Lotyšsko - země jezer, bažin, hradů, zámků a milionu lidových písníCestovní kanceláře většinou nabízejí poznání všech Pobaltských zemí v rámci jedné cesty, často ještě spolu s Petrohradem. Přitom za jeden či dva dny sotva můžete poznat jednu konkrétní zemi v celé její kráse a rozmanitosti. Tento jedinečný zájezd vám umožní poznat a zároveň prožít Lotyšsko s nepřeberným bohatstvím jeho památek a přírodních zajímavostí. Poznáme všechny čtyři lotyšské historické kraje pojmenované po starých baltských kmenech: na východě chudší venkovské Latgalsko, jemuž dominují velká jezera; na severu zvlněné kopcovité Vidzemsko s nejvyšší horou i vyhlášeným národním parkem na řece Gauja; na jihu rovinaté a úrodné Zemgalsko s nejslavnějšími zámky a panskými sídly; a na západě Kuronsko s hustými lesy, písčitými plážemi. Do toho ještě zapomenutý kraj livských rybářů a jako třešnička na dortu nás nakonec potěší svojí nádherou lotyšská metropole Riga. Zájezd provází Kamil Hanák.

Stravování: snídaně

9x snídaně, možnost přikoupení večeří.

Program zájezdu

1. den: v ranních hodinách odjezd z ČR. Denní přejezd přes Polsko na nocleh do Litvy.
2. den: LATGALSKO bude prvním historickým krajem v Lotyšsku, který navštívíme, a první naší zastávkou bude jeho metropole DAUGAVPILS, druhé největší město v zemi s velkým podílem ruskojazyčného obyvatelstva, jemuž dominuje monumentální carská pevnost. Podél řeky DAUGAVY se přesuneme do malebného židovského městečka KRASLAVA se zámkem a dřevěnými domky na nábřeží. Nakonec se ještě stavíme v AGLONĚ, duchovním centru katolického Latgalska a zároveň největším poutním místě v Lotyšsku. Nocleh ve městě REZEKNE.
3. den: v kraji LATGALSKÝCH JEZER nejprve zamíříme k největšímu lotyšskému jezeru LUBANS, a pak se projdeme malebnou krajinou po březích jezera TEIRUMNIKI. V přírodní rezervaci TEIČI se při procházce seznámíme s největším mechovým rašeliništěm v zemi. Odsud zamíříme do srdce VIDZEMSKA, kde se zastavíme v loveckém zámečku CESVAINE a odpoledne vystoupíme na rozhlednu na nejvyšším vrcholu Lotyšska GAIZINKALNS (311 m n.m.). Dvě noci strávíme v metropoli Vidzemska, ve městě VALMIERA.
4. den: tento den zasvětíme krásám LOTYŠSKÉHO ŠVÝCARSKA, malebnému národnímu parku GAUJA. V SIGULDĚ se projdeme od kamenného hradu k Novému zámku k jeskyni PETERA a lanovkou s panoramatickými výhledy vyjedeme na hrad KRIMULDA. Na biskupském hradě TURAIDA si prohlédneme expozici věnovanou starým Baltům a UGROFINSKÝM LIVŮM, na ostrově na jezeře ARAIŠI si vychutnáme rekonstrukci dřevěné jezerní pevnosti starých LATGALŮ a odpoledne nasajeme atmosféru jednoho z nejkrásnějších lotyšských měst CESIS s gotickým hradem, zámkem a panskými domy.
5. den: přesuneme se do nejstaršího lotyšského a posléze i hanzovního města LIMBAŽI na historické obchodní trase VIA BALTICA vedoucí po staletí napříč Pobaltím. V DUNTE se zastavíme v muzeu slavného barona MÜNCHENHAUSENA, kterého všichni známe jako pověstného BARONA PRÁŠILA, a v SAULKRASTI na břehu Baltského moře si při procházce nad mořem pokocháme slavnou písečnou BÍLOU DUNOU. Tento den zakončíme ve skanzenu LOTYŠSKÉHO ETNOGRAFICKÉHO MUZEA na okraji Rigy, který nás zasvětí do historie a života lotyšského venkova.
6. den: tento den nás čekají světoznámé skvosty ZEMGALSKA. Dopoledne strávíme na zámku RUNDALE, který postavil autor petrohradské Ermitáže, Francesco RASTRELLI, dvorní architekt careven Alžběty I a Kateřiny II. Pak se přesuneme na majestátní hrad BAUSKA, založený livonským řádem. Nedaleký klasicistní zámek MEŽOTNE s jedinečným anglickým parkem projektoval Giacomo QUARENGHI, další carský dvorní architekt a budovatel Zimního paláce či Carského sela. Posledním zastavením bude zámek JELGAVA budovaný jako sídlo kuronských vévodů opět slavným Rastrellim.
7. den: po snídani vyrazíme do lázeňského města JURMALA s mnoha sanatorii a letními domy rižské aristokracie. V nedalekém národním parku KEMERI se projdeme po dřevěném chodníku po stezkách procházejících nejkrásnějšími lotyšskými močály. Ve městě TUKUMS, bráně do KURONSKA, se zastavíme na středověkém panství ŠLOKENBEK a zamíříme do SABILE, kde se nad malebným údolím řeky ABAVA vypíná nejseverněji položená vinice Evropy, jejíž lahodná vína zde budeme moci i ochutnat. Na nocleh se přesuneme do města KULDIGA zvaného Lotyšské Benátky s jedním z nejdelších mostů v Evropě a několika vodopády.
8. den: cestou na LIVONSKÉ POBŘEŽÍ se v jezerní krajině zastavíme v malebném městečku TALSI, dále na hradě DUNDAGA obývaném tajnou Zelenou paní, a pokračujeme až na MYS KOLKA, do kraje písčitých dun a rybářských vesniček téměř zaniklého národa LIVŮ, jehož starobylý jazyk zde doposud přežívá a hovoří jím stále asi 150 osob. Jejich zanikající svět poznáme v kulturním centru v MAZIRBE. Zato s duchem doufejme již zaniklých sovětských časů se setkáme u města IRBENE v bývalé sovětské vojenské základně s radioteleskopem RT-32, jednom z největších v Evropě. Zbytek dne strávíme v přímořském středisku VENTSPILS s livonským hradem a nábřežní promenádou. Zde budeme i nocovat.
9. den: ráno zamíříme do přístavního města LIEPAJA. Při prohlídce architektonických krás města poznáme i největší varhany v Evropě, dům řemeslníků s jantarovými výrobky či nechvalně proslulé sovětské vězení KAROSTA, kde si nás na paškál vezmou ochotničtí příslušníci v sovětských uniformách a podrobí nás nefalšovanému výslechu. Po poledni opustíme oblast přímoří a přesuneme se na středověký hrad JAUNPILS, kde turisté občas zažívají pravou středověkou hostinu. Ve městě DOBELE, kde budeme nocovat, si večer ještě prohlédneme romantickou zříceninu místního hradu.
10. den: celodenní prohlídku RIGY zahájíme u PAMÁTNÍKU SVOBODY, odkud se vydáme na prohlídku Starého města. Na Radničním náměstí si prohlédneme slavný DŮM ČERNOHLAVCŮ, MUZEUM OKUPACE, chrám svatého Petra a řadu cechovních domů. Přesuneme se na Katedrální náměstí s DÓMEM, nedalekým Muzeem barikád a pak dále k RIŽSKÉMU HRADU, sídlu hlavy státu. Odpoledne se zaměříme na některá muzea, pravoslavnou katedrálu a židovské památky. Odpoledne opustíme Rigu a vydáme se na noční zpáteční cestu domů přes Litvu a Polsko.
11. den: návrat do ČR v ranních a dopoledních hodinách.

19.06. - 29.06.21 sobota - úterý
snídaně autokarem (Praha)
15 490 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)
19.06. - 29.06.21 sobota - úterý
snídaně autokarem (Pardubice)
15 490 Kč
cena za 11 dní (10 nocí)

Cena zahrnuje

  • doprava klimatizovaným autobusem, 9x nocleh v hotelu se snídaní v 2lůžkových pokojích, vedoucí zájezdu, informační materiály

Cena nezahrnuje

  • vstupy a vše ostatní, co není uvedeno v odstavci "Cena zahrnuje"
  • 1 lůžkový pokoj 3 240 Kč, večeře 2 090 Kč, pojištění léčebných výloh v zahraničí včetně storna zájezdu 495 Kč